PARTNERSKIE UCZELNIE WYŻSZE

WSPÓŁPRACA KRAJOWA

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

osoba odpowiedzialna za współpracę: dr Michał Palmowski 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

osoba odpowiedzialna za współpracę: dr Michał Palmowski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

osoba odpowiedzialna za współpracę: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

osoba odpowiedzialna za współpracę: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

osoba odpowiedzialna za współpracę: 

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Targu

osoba odpowiedzialna za współpracę: 

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie na Słowacji

osoba odpowiedzialna za współpracę: dr Katarzyna Jasiewicz

Uniwersytet Podstawowy Shanxi w Chinach

osoba odpowiedzialna za współpracę: dr Monika Zięba-Plebankiewicz

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W. Hnatiuka w Tarnopolu na Ukrainie

osoba odpowiedzialna za współpracę: mgr Ewa Chełminiak

Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenko w Ługańsku na Ukrainie

osoba odpowiedzialna za współpracę: mgr Ewa Chełminiak

Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy im. W. Dala w Ługańsku na Ukrainie

osoba odpowiedzialna za współpracę: dr Monika Madej-Cetnarowska

Federalna Państwowa Budżetowa Instytucja Oświatowa Wyższego Szkolnictwa Zawodowego – Tulski Państwowy Uniwersytet w Tule w Federacji Rosyjskiej

osoba odpowiedzialna za współpracę: dr Monika Madej-Cetnarowska

Uniwersytet w Pecz na Węgrzech

osoba odpowiedzialna za współpracę: