Instytucje publiczne

Radio RDN Małopolska


osoba odpowiedzialna za współpracę:  

rdn 

Stowarzyszenie „Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku”

osoba odpowiedzialna za współpracę: mgr Bożena Leś

 logo sutw

Miasto Nowy Sącz

osoba odpowiedzialna za współpracę: mgr Jolanta Grygiel 

 urząd miasta nowego sącza

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

osoba odpowiedzialna za współpracę: mgr Barbara Kaufman

 

Nowosądecka Izba Turystyczna

osoba odpowiedzialna za współpracę: mgr Jolanta Grygiel

 

Małopolski Klaster Turystyczny

osoba odpowiedzialna za współpracę: mgr Jolanta Grygiel

 

Newag S.A. w Nowym Sączu

osoba odpowiedzialna za współpracę: mgr Janina Dębska