Wydawnictwo Neophilologica Sandeciensia

Neophilologica Sandeciensia jest międzynarodowym czasopismem publikującym artykuły w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim, prowadzonym przez Instytut Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Zawiera teksty (uprzednio niedrukowane) dotyczące szeroko pojętej tematyki neofilologicznej: językoznawstwa, literatury, metodyki, kulturoznawstwa, translatoryki. Mile widziane są też recenzje. Wszystkie artykuły są recenzowane w trybie single-blind review.

Numer 13 Neophilologiki ukazał się końcem 2019 roku.

http://wydawnictwo.pwsz-ns.edu.pl/index.php/publikacje

Numer 14 Neophilologiki ukazał się w 2021 roku.

http://wydawnictwo.pwsz-ns.edu.pl/index.php/publikacje