Koło Naukowe „Lingwista” powstało w listopadzie 2012 roku i działa przy Instytucie Języków Obcych. Obecnie zrzesza około 25 członków, którzy aktywnie uczestniczą w jego życiu, poszerzając wiedzę oraz rozwijając swoje umiejętności.
Koło ma na celu rozpowszechnianie znajomości języków obcych, wzmacniania własnej świadomości językowej, propagowanie postaw zrozumienia i szacunku wobec innych narodowości i kultur oraz realizację zainteresowań naukowo- badawczych studentów. Założenia te Koło realizuje poprzez udział w dyskusjach, warsztatach językowych i badaniach naukowych, współpracę z innymi kołami, organizację imprez promujących znajomość języków oraz udział w inicjatywach lokalnych o podobnym charakterze.
Koło składa się z zespołów, a każdy zespół ma do spełnienia określone zadania. Opiekunem Koła Naukowego „Lingwista” jest dr Katarzyna Jasiewicz.

Zewnętrzna strona internetowa Koła