prof. Lesława Korenowska

dr Marta Kurzeja

dr Michał Palmowski

dr Joanna Skrzat

mgr Natalia Kargulewicz

mgr Bogusław Pajda – Przewodniczący Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia