Kierunek Filologia otrzymał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2017. Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę „w pełni”.