Aby sprawdzić przynależność do GRUP (ćwiczeniowe, warsztatowe itp.) trzeba zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu i wybrać następujące zakładki:
TOK STUDIÓW –> Twoje grupy –> Semestr (wybrać obowiązujący semestr) i kliknąć “Ustaw”.