ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

  Załącznik 1 - Oferta seminarium dyplomowego
  Załącznik 2 - Wybór seminarium dyplomowego
  Załącznik 3 - Egzamin dyplomowy
  Załącznik 4 - Tabela tematy prac dyplomowych

 

 

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Zasady pisania prac dyplomowych (PL)

Stylesheet (EN)

 

 

OFERTA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO - rok akademicki 2021/2022

FILOLOGIA

Oferta seminarium dyplomowego - dr Anna Biedrzyńska

Oferta seminarium dyplomowego - dr Jarosław Giza

Oferta seminarium dyplomowego - dr Marta Kurzeja

Oferta seminarium dyplomowego - mgr Joanna Loesch

Oferta seminarium dyplomowego - mgr Bogusław Pajda

Oferta seminarium dyplomowego - dr Michał Palmowski

Oferta seminarium dyplomowego - dr Rachela Pazdan

Oferta seminarium dyplomowego - dr hab. Arkadiusz Rojczyk

Oferta seminarium dyplomowego - dr Monika Zięba-Plebankiewicz

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

Oferta seminarium dyplomowego - dr Anna Biedrzyńska

Oferta seminarium dyplomowego - dr Jarosław Giza

Oferta seminarium dyplomowego - mgr Joanna Loesch

Oferta seminarium dyplomowego - dr Monika Madej-Cetnarowska

Oferta seminarium dyplomowego - dr Paulina Wójcikowska-Wantuch

Oferta seminarium dyplomowego - dr Monika Zięba-Plebankiewicz

Oferta seminarium dyplomowego - dr Grzegorz Ziętala

 

 

ZAGADNIENIA OBJĘTE EGZAMINEM DYPLOMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Filologia (język angielski)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Filologia (język niemiecki)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Filologia (język rosyjski)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Lingwistyka dla biznesu (język angielski z językiem niemieckim)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Lingwistyka dla biznesu (język angielski z językiem rosyjskim)

 

 

ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTACJI W SEKRETARIACIE

W sekretariacie Instytutu Języków Obcych należy złożyć komplet dokumentów do 7 dni od uzyskania zaliczenia wszystkich zajęć:

  • pracę dyplomową - egzemplarz archiwalny (z adnotacją promotora: „Akceptuję, data..., podpis”), utrwalony w formie papierowej, dwustronnie drukowany, bez oprawy);
    Jako ostatnią stronę pracy dyplomowej zamieszcza się: "Opinię promotora w sprawie przyjęcia pracy dyplomowej" (Załącznik Nr 2 do Regulaminu antyplagiatowego, wygenerowany przez system antyplagiatowy);
  • oświadczenie (wydrukowane z systemu) dotyczące praw autorskich i danych osobowych przechowywanych w ASAP i przetwarzanych przez Jednolity System Antyplagiatowy (zał. do regulaminu antyplagiatowego);
  • raport JSA ogólny (dwustronnie wydrukowany, wygenerowany przez system antyplagiatowy);
  • dowód wniesienia opłaty za wydanie dyplomu - 60 zł (z dopiskiem "opłata za dyplom, nazwisko i imię oraz numer albumu").

 

Formę pracy przeznaczonej dla promotora i recenzenta (elektroniczna lub papierowa) określa odpowiednio promotor i recenzent.

 

OŚWIADCZENIA I DRUKI

Karta obiegowa - ze względu na wprowadzone procedury i obostrzenia w roku akademickim 2020/2021 potwierdzenia na indywidualnych kartach obiegowych studentów będą kompletowane w obiegu wewnętrznym przez Administrację Uczelni. Warunkiem uzyskania kompletu potwierdzeń na karcie obiegowej jest wcześniejsze rozliczenie się studenta z zaległości wobec jednostek wymienionych na karcie obiegowej Uczelni.

Wzór strony tytułowej

Na stronie tytułowej pracy w miejscu kierunek wpisujemy:

  • LINGWISTYKA DLA BIZNESU
  • FILOLOGIA (specjalność: Język angielski – translatoryka lub Język niemiecki – translatoryka lub Język rosyjski – translatoryka)


REGULAMIN DYPLOMOWANIA PWSZ W NOWYM SĄCZU

Zarządzenie nr 67/2019 w sprawie ramowego regulaminu dyplomowania studentów

 

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY

Zarządzenie nr 25/2019

 

SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Informacje na temat systemu antyplagiatowego