ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Zasady pisania prac dyplomowych (PL)

Stylesheet (EN)

 

LISTA SEMINARIÓW

Rok akademicki 2019/2020

 

FILOLOGIA

Język angielski:

Seminarium literacko-kulturowe: dr Katarzyna Jasiewicz

Seminarium kulturowo-historyczne: dr Michał Palmowski

Seminarium językoznawczo-translatoryczne: dr Monika Zięba-Plebankiewicz

Język rosyjski:

Seminarium literacko-kulturowe: dr hab. Lesława Korenowska

Seminarium językoznawczo-translatoryczne: (w drugim semestrze) dr Grzegorz Ziętala

 

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

Seminarium dyplomowe: dr Monika Madej-Cetnarowska (w drugim semestrze dr Monika Madej-Cetnarowska i dr Grzegorz Ziętala)

Seminarium dyplomowe: doc. dr Elżbieta Stanisz

Seminarium dyplomowe: dr Jarosław Giza

 

ZAGADNIENIA OBJĘTE EGZAMINEM DYPLOMOWYM

Filologia - język angielski

Filologia - język rosyjski

Lingwistyka dla biznesu

 

 

ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTACJI W SEKRETARIACIE

W sekretariacie Instytutu Języków Obcych należy złożyć komplet dokumentów zawierający do 7 dni od uzyskania zaliczenia wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów:

  • pracę dyplomową - egzemplarz archiwalny (z adnotacją promotora: „Akceptuję, data..., podpis”), utrwalony w formie papierowej, dwustronnie drukowany, bez oprawy);
    Jako ostatnią stronę pracy dyplomowej zamieszcza się: "Opinię promotora w sprawie przyjęcia pracy dyplomowej" (Załącznik Nr 2 do Regulaminu antyplagiatowego, wygenerowany przez system antyplagiatowy);
  • oświadczenie  (wydrukowane z systemu) dotyczące praw autorskich i danych osobowych przechowywanych w ASAP i przetwarzanych przez Jednolity System Antyplagiatowy (zał. do regulaminu antyplagiatowego);
  • kartę obiegową (druki w sekretariacie lub na stronie internetowej IJO).

Dowód wpłaty jest niezbędny przy podbiciu karty obiegowej w kwesturze.

Formę pracy przeznaczonej dla promotora i recenzenta (elektroniczna lub papierowa) określa odpowiednio promotor i recenzent.

 

OŚWIADCZENIA I DRUKI

Karta obiegowa

Wzór strony tytułowej

Na stronie tytułowej pracy w miejscu kierunek wpisujemy:

  • LINGWISTYKA DLA BIZNESU
  • FILOLOGIA (specjalność: Język angielski – translatoryka lub Język niemiecki – translatoryka lub Język rosyjski – translatoryka)


REGULAMIN DYPLOMOWANIA PWSZ W NOWYM SĄCZU

Zarządzenie nr 67/2019 w sprawie ramowego regulaminu dyplomowania studentów

 

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY

Zarządzenie nr 25/2019

 

SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Informacje na temat systemu antyplagiatowego