Charakterystyka

Charakterystyka

Dlaczego warto studiować Lingwistykę dla biznesu?

 • Studiowanie języka obcego to otwarcie możliwości pracy praktycznie we wszystkich sektorach i branżach.
 • Biegła znajomość języka obcego stanowi o silnej przewadze konkurencyjnej na rynku pracy (przeczytaj ANALIZĘ RYNKU PRACY).
 • Program studiów obejmuje przedmioty ekonomiczne i zajęcia z zarządzania, co wraz z biegłą znajomością języka obcego będzie stanowić o Twojej silnej przewadze konkurencyjnej na rynku pracy (przeczytaj ANALIZĘ RYNKU PRACY).
 • Jeśli nie jesteś pewien jaki kierunek studiować, studia lingwistyczne są idealnym wyborem otwierając szerokie perspektywy pracy w przyszłości.
 • U nas możesz doskonalić język obcy i poznawać inne kultury poprzez wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.
 • Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie wieczorowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących).
 • Istnieje możliwość studiowania wg indywidualnej organizacji studiów (np. gdy z ważnych powodów nie możesz uczęszczać na wszystkie zajęcia).
 • Posiadamy bardzo dobrą infrastrukturę, pracownie, wyposażenie – u nas kształcisz się praktycznie.
 • Nasz instytut zaprasza także osoby niepełnosprawne (mamy przystosowaną infrastrukturę, oferujemy wsparcie finansowe oraz dodatkowe zajęcia indywidualne).
 • Oferujemy bogatą infrastrukturę sportową.
 • Zapewniamy wysoką jakość kształcenia.

 

 • Wybierasz język wiodący: ANGIELSKI, NIEMIECKI lub ROSYJSKI.
 • Wybierasz język dodatkowy: CHIŃSKI, SZWEDZKI, ANGIELSKI, NIEMIECKI lub ROSYJSKI (języki dodatkowe nauczane są od poziomu podstawowego).
 • Program studiów obejmuje zajęcia z ekonomii i zarządzania (ekonomia, zarządzanie, marketing, międzynarodowe stosunki gospodarcze, negocjacje, przedsiębiorczość, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, zarządzanie i komunikacja międzykulturowa, prawo gospodarcze i podatkowe).

 

ulotka lingwistyka 2020a

ULOTKA