Charakterystyka

Dlaczego warto studiować Filologię niemiecką?

 • Znajomość języka niemieckiego to silny atut na rynku pracy
 • Języka niemieckiego uczysz się od podstaw
 • Dodatkowo będziesz uczył się drugiego języka obcego (języka angielskiego lub rosyjskiego)
 • Program studiów zawiera szeroką podbudowę w postaci takich przedmiotów jak: informatyka, komunikacja interkulturowa i interpersonalna, teoria przekładu, podstawy przedsiębiorczości, kultura, literatura, historia, językoznawstwo
 • Studia zapewnią nie tylko swobodne poruszanie się w krajach języków docelowych, ale i nabycie profesjonalnych praktycznych umiejętności
 • Do wyboru są trzy specjalizacje: język w turystyce i kulturze, asystent językowo-biurowy oraz tłumaczenia
 • Biegła znajomość języka obcego stanowi o silnej przewadze konkurencyjnej na rynku pracy (przeczytaj ANALIZĘ RYNKU PRACY). Absolwent filologii może szybko zostać przeszkolony przez pracodawcę do pracy na danym stanowisku.
 • U nas możesz doskonalić język obcy i poznawać inne kultury również poprzez wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • Możesz wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne.
 • Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie wieczorowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących).
 • Kierunki filologiczne można studiować niezależnie od wieku, czy też już ukończonych studiów
 • Istnieje możliwość studiowania wg indywidualnej organizacji studiów (np. gdy z ważnych powodów nie możesz uczęszczać na wszystkie zajęcia).
 • Nasz instytut zaprasza także osoby niepełnosprawne (mamy przystosowaną infrastrukturę, oferujemy wsparcie finansowe oraz dodatkowe zajęcia indywidualne).

filologia nr ulotka 2020 2021 a

ZOBACZ ULOTKĘ

W IJO działa Studenckie Koło Naukowe „Lingwista”, które pozwala zainteresowanym studentom pogłębiać znajomość języków obcych, poznawać inne narodowości i kultury poprzez kontakty z obcokrajowcami przebywającymi w Polsce oraz wyjazdy zagraniczne, a także udział w warsztatach, konferencjach i badaniach naukowych.

filologia nr ulotka 2020 2021 b

ZOBACZ ULOTKĘ

Moduły specjalizacyjne

Moduły specjalizacyjne

 • Język w turystyce i kulturze

Specjalizacja język w turystyce i kulturze pozwala nabyć wiedzę w zakresie geografii politycznej, turystycznej i ekonomicznej, marki handlowej i turystycznej, przedsiębiorczości, obsługi sytuacyjnej i interkulturowej, podstaw negocjacji i mediacji, wielokulturowości językowej, aspektów prawnych przy organizacji przedsięwzięć sektora rekreacyjnego, słownictwa specjalistycznego i branżowego. Absolwent będzie potrafił tłumaczyć materiały reklamowe i turystyczne, prowadzić obsługę tłumaczeniową sektorów turystycznego, hotelarskiego i gastronomicznego. W kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora turystycznego, ukończenie tej specjalizacji zdecydowanie poszerzy możliwości zatrudnienia zarówno na Sądecczyźnie, w Polsce, jak i w innych krajach. Turystyka jest bowiem drugim najszybciej rozwijającym się sektorem świata.

 • Asystent językowo-biurowy

Specjalizacja asystent językowo-biurowy umożliwi pozyskanie wiedzy w zakresie języka specjalistycznego w pracy biurowej, podstaw przedsiębiorczości, komunikacji interkulturowej, podstaw negocjacji i komunikacji, administracji biurowej, redakcji i kompozycji tekstów użytkowych. Absolwent będzie potrafił negocjować i mediować w językach obcych, tłumaczyć teksty użytkowe, urzędowe, funkcjonalne, branżowe, prowadzić i sporządzać dokumentację biurową, biznesową, urzędową oraz tłumaczyć bilateralnie ustnie i pisemnie w dwóch językach obcych. Należy podkreślić, że wielojęzyczni specjaliści językowi cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców. Nieustający napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski wymaga od pracowników odpowiednich umiejętności językowych. Na liście życzeń wielu przedsiębiorstw znajdują się pracownicy posługujący się językiem niemieckim. Nowoczesna i innowacyjna specjalizacja jest także odpowiedzią na palącą potrzebę przygotowania administracji publicznej do obsługi cudzoziemców.

 • Tłumaczenia

Specjalizacja tłumaczeniowa języka niemieckiego lub rosyjskiego z ukraińskim obejmuje przygotowanie z zakresu warsztatu pracy tłumacza, pozyskiwania informacji (research internetowy), instrumentarium i metod pracy związanych się z różniącymi się rodzajami tłumaczeń, etyki zawodowej i realiów pracy tłumacza. Absolwent tej specjalizacji będzie potrafił tłumaczyć pisemnie teksty specjalistyczne, branżowe, urzędowe, literackie, ekonomiczne, obsługiwać oprogramowanie wspierające pracę tłumacza oraz wykorzystywać techniki tłumaczenia ustnego.

Plany studiów

Plan studiów na kierunku Filologia niemiecka

studia w trybie stacjonarnym

studia w trybie niestacjonarnym

Efekty

Efekty kształcenia dla kierunku Filologia niemiecka

efekty uczenia się