dr Robert Rogowski

Dyrektor Instytutu Języków Obcych

 

mgr Anna Cetnarowska

Wicedyrektor Instytutu Języków Obcych

 

dr Grzegorz Ziętala

Kierownik Zakładu Neofilologia

 

dr Rachela Pazdan

Kierownik Zakładu Filologia niemiecka

 

dr Jarosław Giza

Kierownik Zakładu Lingwistyka

 

mgr Katarzyna Kurzeja

Kierownik Studium praktycznej nauki języków obcych