Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

zdj kadra

Zakład: Filologii niemieckiej
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wykształcenie kierunkowe

Uniwersytet Pavol-Jozef-Šafárik w Preszowie

Uniwersytet F. Schillera w Jenie (Niemcy)

 

Zainteresowania naukowe oraz dorobek publikacyjny i badawczy

Urodzona w Trenczynie (Słowacja) w roku 1965. 1983-1988 studiowała język słowacki i niemiecki na Uniwersytecie Pavol-Jozef-Šafárik w Preszowie i Uniwersytecie F. Schillera w Jenie (Niemcy). W 2004 roku obroniła doktorat o temacie „Kommunikative Funktionen der deutschen Konjunktive und ihre Realisierung im Slowakischen“ w dziedzinie językoznawstwa ogólnego. Habilitacja nastapiła w 2012 roku: „Sprachkulturologische Reflexionen über die politische Werbung“ również w dziedzinie językoznawstwa ogólnego. W latach 1991-2005 pełniła funkcję asystenta naukowego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych Uniwersytetu Pavol-Jozef-Šafárik w Preszowie (katedra filologii niemieckiej). Od 2005 do dziś jest docentem w Instytucie Germanistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Preszowie. Jej badania koncentrują się na pragmalingwistyce, komunikacji reklamowej, lingwistyce tekstu i morfologii porównawczej. Mieszka w Preszowie (Słowacja).

 

Monografie:

 • Kášová, M./TOMÁŠIKOVÁ, S.: Matka a dieťa v slovnej zásobe: kultúrne a jazykové rozdiely pri preklade odbornej komunikácie v sociálnoprávnej oblasti z nemeckého do slovenského a českého jazyka [print]. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021. ISBN 978-80-555-2733-8. (Mutter und Kind im Wortschatz: kulturelle und sprachliche Unterschiede beim Übersetzen der Fachkommunikation im soziorechtlichen Bereich aus dem Deutschen ins Slowakische und Tschechische.)
  Kášová Martina (50%), Tomášiková Slavomíra (50%)
 • Kášová, M. (al.): Kontrastívne aspekty nemeckej a slovenskej lexikografie. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017. (Opera translatologia ; 4/2017). ISBN 978-80-555-1877-0. (Kontrastive Aspekte der deutschen und slowakischen Lexikographie.)
  Tomášiková Slavomíra (39%), Fedorko Marián (9%), Kášová Martina (17%), Paračková Júlia (15%), Poľaková Lenka (5%), Pribulová Miroslava (9%), Štefaňáková Jana (6%)
 • Kášová, M.: Môj volič – môj pán! Lingvokulturologické reflexie o politickej reklame. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2011. ISBN 978-80-555-0447-6. (Mein Wähler – mein König! Sprachkulturologische Reflexionen über die politische Werbung.)
 • Kášová, M.: Komunikačné funkcie nemeckého konjunktívu a slovenského kondicionálu. Prešov: FF PU, 2007. ISBN 80-8068-534-7. (Kommunikative Funktionen der deutschen Konjunktive und ihre Realisierung im Slowakischen).

 Podręczniki i teksty dydaktyczne:

 • Kášová, M.: Mittelhochdeutsch [elektronický dokument]. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2019. ISBN 978-80-555-2235-7.
 • Kášová, M.: Morphologie der deutschen Sprache IV.: unflektierbare Wortarten (Adverb, Präposition, Konjunktion, Interjektion und Partikel) [elektronický zdroj]. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2017. ISBN 978-80-555-1793-3.
 • Kášová, M.: Morphologie der deutschen Sprache III.: das deutsche Verb [elektronický zdroj]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017. ISBN 978-80-555-1792-6.
 • Kášová, M.: Morphologie der deutschen Sprache II.: deklinierbare Wortarten (Artikel, Adjektiv, Numerale und Pronomen) [elektronický zdroj]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. ISBN 978-80-555-1633-2.
 • Kášová, M.: Morphologie der deutschen Sprache I.: das deutsche Substantiv [elektronický zdroj]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. ISBN 978-80-555-1632-5.
 • Kášová, M.: Einführung ins Studium der deutschen Sprache [elektronický zdroj]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015. ISBN 978-80-555-1273-0.
 • Kášová, M.: Cvičebnica nemeckej gramatiky. Übungsbuch der deutschen Grammatik. Prešov: VŠMP ISM Slovakia v Prešove, 2011. ISBN: 978-80-89372-32-4.
 • Kášová, M.: Grundriss der deutschen Grammatik. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky, Nitra 1998. ISBN 80-8050-198-x.

 Prace redakcyjne:

 • Kášová M. (Ed.): Matka a dieťa = Mutter und Kind = Matka a dítě : trilingválny paralelný nemecko-slovensko-český prekladový slovník [print] / Martina Kášová, Ivona Dömischová, Marián Fedorko, Lucia Hartmannová, Eva Mária Hrdinová, Martina Kášová, Júlia Paračková, Lenka Poľaková, Miroslava Pribulová, Slavomíra Tomášiková, Anna Džambová, Ľudovít Petraško. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021. ISBN 978-80-555-2709-3
 • Kášová Martina (100%), Dömischová Ivona (2%), Fedorko Marián (2%), Hartmannová Lucia (2%), Hrdinová Eva Mária (2%), Kášová Martina (35%), Paračková Júlia (10%), Poľaková Lenka (10%), Pribulová Miroslava (2%), Tomášiková Slavomíra (35%)
 • Kášová M. (Ed.): Korene a krídla: súbor príspevkov venovaných 70. výročiu narodenia Ľudovíta Petraška [print]. (Wurzel und Flügel – Festschrift) Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020. - 216 s. - ISBN 978-80-555-2485-6.
 • Kášová M. (Ed.): Mit Österreich nicht nur in der Monarchie. Festschrift anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des OeAD-Lektorats an der Universität Prešov. Prešov: A.H., 2015. ISBN: 978-80-89682-08-9.
 • Kášová M. (Ed.): Schnee von gestern und heute. Festschrift für Ľudovít Petraško zum 65. Geburtstag. Prešov: D.A.H., 2014. ISBN 978-80-89682-04-1.
 • Kášová M. (Ed.): Wege zu Sprache und Literatur. Festschrift Anlässlich des 70. Geburtstages von Ladislav Sisák. Prešov: FFPU, 2013. ISBN 978-80-555-0817-7.
 • Conti, N. - Fedorko, M. - Jambor, J. - Kášová, M. (Hg.): Internationale germanistische und translatologische Tagung Prešov 2008. Anlässlich des 70. Geburtstages von Ladislav Šimon. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010. ISBN 978-80-555-0218-2.

 

Pełnione funkcje oraz przynależność do organizacji naukowych i społecznych

Członek Słowackiego Stowarzyszenia Nauczcieli Jęzka Niemieckiego i Germanistów SUNG

Członek Komisji Egzaminacyjnej Tłumaczy Jęzka Słowackiego i Niemieckiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości / Słowacja

 

Prowadzone przedmioty

Praktyczna nauka języka niemieckiego - pisanie

Praktyczna nauka języka niemieckiego - wymowa

Praktyczna nauka języka - pisanie (JN)

Drugi język ogólny (język B) - JN