Dzień Otwarty w Instytucie Języków Obcych

9 kwietnia 2019 r.

 

1. Punkt informacyjny dla kandydatów na kierunek Filologia i Lingwistyka dla biznesu (8:00-14:00)

 

2. Warsztaty tłumaczeniowe:

- Tłumaczenia materiałów promocyjnych i turystycznych (język angielski) – 8:45-9:30, s. 112

- Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język angielski) – 9:45-11:15, s. 101

- Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język niemiecki) – 11:30-13:00, s. 101

 

3. Wykłady:

- Kultura Wielkiej Brytanii – 9:45-10:30, s. 005

- Historia literatury brytyjskiej – 10:30-11:15, s.001

 

4. Zajęcia otwarte z praktycznej nauki języka angielskiego/niemieckiego/rosyjskiego (8:00-14:00)

dr Anna Biedrzyńska

09:00-10:30 Praktyczna nauka języka (język A)   sala 002  grupa LdB-1(s)C1

mgr Ewa Chełminiak

10:30-11:15    PNJR – gramatyka    sala 206    grupa JR/T-1(s)

11:15-12:00    PNJR – gramatyka    sala 207    grupa JR/t-2(s)

12:15-13:00    PNJR – gramatyka    sala 206    grupa JR/T-1(s)

mgr Dorota Kotarba

11:00-12:30    Praktyczna nauka języka (język A)    sala 205    grupa LdB(AzJR)-2(s)C1

13:45-15:15    Praktyczna nauka języka (język A)    sala 205    grupa LdB(AzJR)-2(s)C3

mgr Jadwiga Laszkiewicz

11:30-12:15    PNJA – słuchanie     sala 201     grupa JA/t-3(s)C1

12:15-13:00    PNJA – czytanie       sala 201     grupa JA/t-3(s)C1

mgr Bożena Leś

08:45-09:30    PNJA – dyskusja      sala 204     grupa 2jn-3(s)C1

09:45-11:15    PNJA – dyskusja      sala 204     grupa JA/t-3(s)C1

11:30-12:15    PNJA – gramatyka   sala 204     grupa JABjn-3(s)C1

12:15-13:00    PNJA – gramatyka   sala 204     grupa JABjr-3(s)C1

dr Tomasz Połomski

10:30-12:00    PNJN – pisanie         sala 005    grupa JN/T-1(s)C1

mgr Anna Pych

11:15-12:00    PNJR – pisanie         sala 206    grupa JR/T-1(s)C1

12:15-13:45    PNJR – pisanie         sala 207    grupa JR/t-2(s)C1

dr Paulina Wójcikowska-Wantuch

09:15-10:45    Praktyczna nauka języka (język B)     sala 210    grupa LdB(AzJR)-2(s)C1

11:00-12:30    PNJR – dyskusja                                    sala 210    grupa JR/t-3(s)C1

dr Tomasz Zacłona

10:45-12:15    Negocjacje            sala 002    grupa LdB-1(s)

12:30-14:00    Marketing              sala 002    grupa LdB-1(s)

 

dni otwarte plakat 2019

konkurs recytacji 2019

Po szczegóły zgłoszenia i regulamin konkursu prosimy o kontakt mailowy z sekretariatem IJO.

Regulamin jest również dostępny w zakładce Współpraca -> Z otoczeniem społeczno-gospodarczym -> Konkurs Recytacji

III etap konkursu – część ustna (rozmowa) odbędzie się 28 marca 2019 roku, o godz.10.00.

Rejestracja uczestników od godz. 9:00 do 9:45 w siedzibie Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu ul. Kochanowskiego 44.

Prosimy o dokument ze zdjęciem np. leg. szkolna.

Zapraszamy na drugi etap konkursu, który odbędzie się w Instytucie Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu napiszą testy ułożone przez wykładowców Instytutu Języków Obcych.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

II etap konkursu – część pisemna odbędzie się 26 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu ul. Kochanowskiego 44.

Rejestracja uczestników odbędzie się od godziny 09:00 do 09:45. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem np. legitymacji szkolnej.

Zapraszamy studentów PWSZ do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ na PRAKTYKI w roku 2019

oraz do uczelni partnerskich na semestr zimowy 2019/2020

 

logo erasmus

 

Zapraszamy na spotkanie z Firmą Algoos Study Work &Travel Aborad,

partnerem Programu Erasmus+, dającym możliwość wyjazdu na praktyki

wszystkim studentom i absolwentom naszej Uczelni

 


Instytut Języków Obcych PWSZ - Piątek 14.12.2018 r. godz. 10:30

algoos plakat

 

Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w s.203 Instytutu Języków Obcych odbędzie się spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.
Podczas spotkania zostaną omówione m.in. kwestie możliwości wsparcia w procesie kształcenia oraz funkcjonowanie osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności na Uczelni.

studenci niepełnosprawni 2

28 i 29 listopada o godzinie 10.30 w Instytucie Języków Obcych (sala 005) odbędzie się pokaz modelowej lekcji nauczania języków tzw. metodą bezpośrednią, czyli bez znajomości języka ojczystego słuchaczy.

Zajęcia poprowadzi dr Katalin Kovats z Hagi, twórczyni i administratorka platformy edukacyjnej dla Międzynarodowej Ligi Nauczycieli Esperanta, Dyrektorka Fundacji Fondaĵo edukado.net.

Zajęcia zorganizowane będą dzięki uprzejmości Pani Haliny Komar oraz Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu.

Poniżej plakat i szczegóły programu warsztatów.

PLAKAT

W piątek, 23. listopada 2018 r., w Instytucie Języków Obcych będą przebywać uczniowie klasy lingwistyczno-biznesowej z Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach.

W programie:
10.45-11.10 – spotkanie z Dyrekcją Instytutu Języków Obcych.
11.10-12.10 – warsztaty z Psychologii reklamy – dr Tomasz Zacłona, s. 005.
12.10-12.30 – przerwa.
12.30-13.00 – warsztaty z brytyjskiej marki handlowej – doc dr Elżbieta Stanisz, s. 005.
13.00-13.30 – warsztaty z marki krajów niemieckojęzycznych – dr Rachel
Pazdan, s. 005.
13.30-14.00 – warsztaty z rosyjskiej marki – dr Grzegorz Ziętala, s. 005.

warsztat marka handlowa 2

W imieniu Dyrekcji i wykładowców Zakładu Języka Rosyjskiego, zapraszamy na spotkanie z dr Michałem Milczarkiem - wybitnym wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zapalonym podróżnikiem, który od lat zgłębia język, kulturę, literaturę oraz magię - wielkiej, pięknej i wciąż nieodgadnionej ROSJI.

Szczegóły dotyczące spotkania odnajdą Państwo na plakacie poniżej.

ijo zjr michał milczarek