instytut jo2

Instytut Języków Obcych powstał w roku 1998, na bazie funkcjonującego od kilku lat Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Stał się on częścią PWSZ w Nowym Sączu. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność dnia 1 lipca 1998 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Dz.U. Nr 76, poz. 499).

W Instytucie Języków Obcych studenci mogą kształcić się na kierunku Filologia oraz Lingwistyka dla biznesu. Kierunek Filologia otrzymał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej w roku 2017. Wszystkie przyjęte przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę „w pełni”.

Siedzibą Instytutu jest budynek przy ul. Kochanowskiego 44 w Nowym Sączu. Budynek jest w pełni przystosowany do osób niepełnosprawnych, posiada odpowiednio oznaczone miejsca parkingowe, podjazd oraz windę dla osób niepełnosprawnych. Studenci niepełnosprawni otrzymują wszechstronną pomoc, istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć indywidualnych, a także wsparcie finansowe.

W budynku znajdują się dwa laboratoria językowe, pracownia komputerowa, pracownia tłumaczenia symultanicznego oraz trzy sale z dostępem do tablic interaktywnych. Zajęcia wykładowe prowadzone są w pięciu salach wykładowych, natomiast ćwiczenia odbywają się w trzynastu salach wyposażonych w nowoczesne środki audiowizualne. Obecnie w Instytucie Języków Obcych znajdują się dwadzieścia cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Podstawowym celem wszystkich specjalności jest wykształcenie wszechstronnie przygotowanych, kompetentnych językowo tłumaczy języków obcych lub specjalistów w zakresie biznesu. Program studiów obejmuje praktyki zawodowe w biurach tłumaczeń, firmach oraz instytucjach samorządowych. Podczas studiów studenci mają możliwość wzięcia udziału w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+.

Kadra dydaktyczna to osoby ze stopniem profesora, doktora, magistra, a także native speaker. Część wykładowców to także osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie nauczanych przedmiotów (tłumacze przysięgli, właściciele biur tłumaczeń). Pracownicy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, kursach i konferencjach.