Oferta edukacyjna Instytutu Języków Obcych

[TRANSKRYPCJA]

Studia pierwszego stopnia na Filologii niemieckiej trwają trzy lata czyli 6 semestrów. Studenci mogą u nas studiować w trybie dziennym, wieczorowym, względnie według indywidualnego toku studiów. U nas studenci mogą zacząć studiowanie od podstaw co oznacza, że podczas pierwszego roku studiów osiągają poziom językowy B1. Po ukończeniu drugiego roku mają poziom językowy B2, a podczas studiów na trzecim roku osiągają poziom językowy C1. Studia na Filologii niemieckiej mają profil praktyczny co oznacza, że przedmioty nauczane są w małych grupach, a poziom nauczanych przedmiotów dostosowywany jest do kompetencji grupy. Praktyczne ćwiczenia językowe rozwijają wszystkie kompetencje językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. Przedmioty kierunkowe odbywają się równolegle do nauki języka i obejmują przedmioty z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, komunikacji interkulturowej i komunikacji interpersonalnej. Studenci mają do wyboru trzy specjalizacje: Język w turystyce i kulturze, Asystent językowo-biurowy oraz specjalizację tłumaczeniową. Na wybranych specjalizacjach wykładane przedmioty bezpośrednio przygotowują do pracy zawodowej. W ramach zajęć specjalizacyjnych Język w turystyce i kulturze prowadzone są zajęcia z zakresu obsługi tłumaczeniowej sektorów hotelarskiego, turystycznego i gastronomicznego z elementami tłumaczeń symultanicznych oraz pilotażu wycieczek. W ramach specjalności Asystent językowo-biurowy są takie przedmioty jak język specjalistyczny biurowy oraz administracja i korespondencja biurowa. Studenci naszego kierunku odbywają praktyki zawodowe między innymi w firmach transportowych, spedycyjnych, logistycznych, w biurach tłumaczeń, w biurach podróży oraz w wszelkich podmiotach gospodarczych współpracujących z Niemcami. Kształcimy najlepszych. Zapraszamy.

 

Filologia niemiecka

[TRANSKRYPCJA]

Język niemiecki jest językiem ojczystym ponad 100 milionów Europejczyków mieszkających w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Jest on także językiem urzędowym w Belgii, Liechtensteinie i Luksemburgu. Warto podkreślić, że język niemiecki jest jednym z języków urzędowych i roboczych w Unii Europejskiej. Mówi się, że język niemiecki jest językiem kultury i sztuki. Znajomość języka niemieckiego umożliwia czytanie w oryginale dzieł wybitnych pisarzy, poetów i filozofów. W gronie laureatów nagrody Nobla jest wielu wybitnych Niemców.

Zainteresowanie nauką języka niemieckiego stale rośnie. Uczy się go w Europie ponad 9 milionów osób a na świecie ponad 15 milionów. Język niemiecki wcale nie jest taki trudny zwłaszcza gdy znasz już język angielski ponieważ obydwa języki należą do wspólnej grupy języków germańskich. Gospodarka Niemiec jest czwarta gospodarką na świecie po Stanach Zjednoczonych, Japonii i Chinach. Znajomość języka niemieckiego umożliwia znalezienie dobrze płatnej pracy nie tylko w Niemczech ale także w Polsce ponieważ Niemcy są jednym z głównych partnerów gospodarczych Polski. Wybierz studiowanie na kierunku Filologia niemiecka.[TRANSKRYPCJA]

Instytut Języków Obcych oferuje studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia w zakresie trzech języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Do wyboru studentów są moduły: biznesowy, tłumaczeniowy oraz dwujęzyczny tłumaczeniowy. Dodatkowo można uczyć się drugiego języka, na przykład hiszpańskiego lub włoskiego. Warto zauważyć, że nauka języka rosyjskiego i języka niemieckiego prowadzona jest od podstaw.

W Instytucie Języków Obcych można także podjąć studia pierwszego stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu, który jest połączeniem przedmiotów ekonomicznych z nauką dwóch języków obcych. Wśród nich znajdują się język angielski, niemiecki, rosyjski, a także język chiński lub szwedzki.

W najbliższej przyszłości planuje się uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunku Lingwistyka praktyczna.

Zajęcia w Instytucie Języków Obcych prowadzi wykwalifikowana kadra i native speakerzy.

Instytut dysponuje specjalistycznym sprzętem dla tłumaczy, w tym pracownią tłumaczeń symultanicznych oraz pracownią dla tłumaczy wyposażoną w program Trados.

 

Instytut Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu STUDIA Lingwistyka dla Biznesu

[TRANSKRYPCJA]

Lingwistyka dla biznesu to innowacyjny kierunek studiów pierwszego stopnia, łączący naukę dwóch języków obcych oraz przedmiotów ekonomicznych. Dzięki Projektowi finansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego możesz studiować również język chiński i język szwedzki. Połączenia: język angielski z językiem chińskim, język rosyjski z językiem chińskim i język niemiecki z językiem szwedzkim to szansa pracy w międzynarodowych korporacjach, wydawnictwach, w dyplomacji i wielu innych branżach. Oprócz wymienionych języków na Lingwistyce dla biznesu zdobędziesz wiedzę z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania, rachunkowości, przedsiębiorczości, stosunków międzynarodowych, negocjacji, finansów, prawa gospodarczego i podatkowego. Przedmioty te prowadzone są w języku angielskim. W ramach studiów oferujemy Ci kilkanaście zagranicznych uczelni partnerskich, do których można wyjechać na stypendium w ramach programu Erasmus + (Czechy, Francja, Hiszpania, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Węgry, Turcja). Na podstawie umowy międzynarodowej możesz również wyjechać na uniwersytet w Chinach. Nasz Instytut dysponuje specjalistycznym sprzętem dla tłumaczy, w tym pracownią tłumaczeń symultanicznych oraz pracownią dla tłumaczy Trados. Studia w IJO PWSZ w Nowym Sączu to nie tylko przedłużenie Twojej młodości, ale przede wszystkim gwarancja jakości i poziomu. Zapraszamy!

 

INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH PWSZ Nowy Sącz STUDIA Lingwistyka dla Biznesu Język Chiński i Język Szwedzki

[TRANSKRYPCJA]

Lingwistka dla biznesu to jedyny kierunek w Polsce, który dzięki Projektowi finansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oferuję innowacyjne studia łączące naukę języka angielskiego i rosyjskiego z językiem chińskim, oraz język niemiecki z językiem szwedzkim. Wszystkie przedmioty ekonomiczne, takie jak ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość na wszystkich wymienionych ścieżkach językowych prowadzone będą w języku angielskim. Znajomość języka chińskiego i szwedzkiego to gwarancja dobrej pracy i możliwość rozwoju na międzynarodowym rynku. Chcesz być na czasie, studiuj Lingwistykę dla biznesu w Instytucie Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Jesteśmy trzecią uczelnią w Polsce, która prowadzi taki kierunek, a jedyną z tak innowacyjną ofertą. Nasze studia przygotują Cię do podjęcia dalszej nauki na kierunkach magisterskich, zarówno w obszarze studiowania języków obcych jak i kierunków ekonomicznych. Zapraszamy!

 

Filologia Niemiecka PWSZ w Nowym Sączu Studia w Instytucie Języków Obcych

[TRANSKRYPCJA]

Język niemiecki na kierunku Filologia w Instytucie Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu to gwarancja Twojego sukcesu na rynku pracy. Nie tylko angielski jest w cenie. Język niemiecki to język sąsiada, jego znajomość gwarantuje Ci dobrze płatną pracę w krajach niemieckiego obszaru językowego oraz na wysokopłatnych stanowiskach pracy w koncernach działających na terenie Polski. Wysoka jakość kształcenia, doceniona przez ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bogate wyposażenie, w tym pracownia tłumaczeń symultanicznych oraz pracownia programu Trados zapewniają doskonałe praktyczne przygotowanie w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych. Po ukończeniu naszych studiów będziesz bardzo dobrze przygotowany do pracy jako tłumacz tekstów ekonomicznych, prawniczych, medycznych, technicznych. Blok przedmiotów tematycznych typu marka handlowa, geografia polityczna i gospodarcza, kultura, historia i literatura Niemiec poszerzą Twoją wiedzę i przygotują do studiów magisterskich w kraju i za granicą. Filologia w zakresie języka niemieckiego zapewnia możliwość wyboru modułów tłumaczeniowych oraz biznesowych. Język niemiecki na kierunku Filologia możesz studiować od podstaw. Zapraszamy!