Instytut Języków Obcych mieści się w nowoczesnym budynku o powierzchni ok. 2800m2. Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sale wykładowe i ćwiczeniowe wyposażone są w tablice interaktywne i rzutniki multimedialne.

Instytut Języków Obcych dysponuje dwoma laboratoriami językowymi oraz specjalistyczną pracownią tłumaczeń symultanicznych (3 dwuosobowe kabiny i 10 stanowisk dyskusyjnych).

Studenci mają także do swojej dyspozycji pracownię komputerową i laboratorium CAT - tłumaczenia wspomaganego komputerowo (od ang. computer-assisted translation).

W budynku IJO znajduje się także biblioteka z czytelnią oraz sklepik.