Szczegóły i informacje dla Autorów dostępne są w zakładce WYDAWNICTWA NAUKOWEGO Uczelni.

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe spotkanie autorskie z Absolwentką Instytutu Języków Obcych, Agatą Charzewską. Pasjonatka języków obcych opowie o swojej pracy w Chinach.

Spotkanie odbędzie się 24 października 2018 r. o godz. 11.00 (sala 005).

Zachęcamy również do lektury wywiadu z Agatą w Dobrym Tygodniku Sądeckim (s. 19).

 

agata charzewska

W poprzednim roku akademickim studenci Instytutu Języków Obcych odbywali praktyki studenckie na wyspie Rodos.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z ich pracodawcą - firmą ALGOOS Study Work & Travel Abroad, która prowadzi wymianę studencką w ramach praktyk Erasmus+

algoos study

angielski dla wykładowców ogłoszenie

 

SZCZEGÓŁY

PLAKAT

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”

FORMULARZ REKRUTACYJNY (STUDENT)

FORMULARZ REKRUTACYJNY (WYKŁADOWCA)

REGULAMIN WYBORU TRENERÓW

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

WNIOSEK REKRUTACYJNY (TRENER)

Goście ze Wschodu

8 października 2018 roku Instytut Języków Obcych w ramach programu Study Tours to Poland gościł grupę studentów z Rosji, Ukrainy oraz Białorusi.

Pierwszym punktem programu były warsztaty z dr. Tomaszem Zacłoną.

Następnie Goście zostali oprowadzeni po Instytucie przez naszego wykładowcę Piotra Tokarza. Podczas spotkania ze studentami IJO Goście opowiedzieli o sobie i swoich zainteresowaniach. Następnie zapoznali się z prezentacją dotyczącą naszego Instytutu przygotowaną przez studentki II roku Filologii rosyjskiej – Monikę Jasińską i Zuzannę Lenartowicz. Wysiłek naszych studentek goście nagrodzili gromkimi brawami.

Kolejnym punktem programu był test wiedzy o Unii Europejskiej z nagrodami przygotowany przez III rok Filologii rosyjskiej.

W dalszej części spotkania studenci Instytutu Języków Obcych wraz z Gośćmi wzięli udział w dyskusji w małych grupach na zadane tematy. Przyszli rusycyści i studenci kierunku Lingwistyka dla biznesu mieli zatem okazję, aby nawiązać znajomości i praktykować rozmowę w języku rosyjskim. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze.

Goście zza wschodniej granicy będą przebywać w Nowym Sączu do 14 października. Podczas pobytu poznają najciekawsze zakątki ziemi sądeckiej, a studenci naszego Instytutu jako wolontariusze będą służyć rówieśnikom pomocą i czasem.

Miłych Gości zapraszamy do nas ponownie, natomiast wszystkim studentom oraz wykładowcom dziękujemy za otwartość i zaangażowanie.

W najbliższy poniedziałek (8.10) Instytut Języków Obcych odwiedzą studenci zza naszej wschodniej granicy - z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Spotkanie zostało zaplanowane na godzinę 11.30.

W programie mamy między innymi prezentację dotyczącą naszego Instytutu, test wiedzy o Unii Europejskiej i zadania do dyskusji w małych grupach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

W linku poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące terminów i formy składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia specjalne dla studentów z niepełnosprawnością i zapomogi.

INFORMACJA O STYPENDIACH

Program rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019

dla Studentów I roku Instytutu Języków Obcych

1 października 2018 r.
budynek IJO ul. Kochanowskiego 44

 

10.00 – 10.30 spotkanie Dyrektora Instytutu ze Studentami – sala 001

10.30 – 12.30 Kurs BHP – s.001

12.30 – 13.30

Spotkanie z Kierownikiem Zakładu Języka Angielskiego - translatoryka – s.001

Spotkanie z Kierownikiem Zakładu Języka Niemieckiego - translatoryka – s.108

Spotkanie z Kierownikiem Zakładu Języka Rosyjskiego - translatoryka – s. 002

Spotkanie z Koordynatorem kierunku Lingwistyka dla biznesu – s. 005

13.30 – 14.30 Spotkanie z przedstawicielem Samorządu Studenckiego – s.001

 

Studenci zainteresowani posiadaniem elektronicznej legitymacji proszeni są o dostarczenie do sekretariatu IJO dowodu wniesienia opłaty za legitymację studencką do dnia 1 października 2018 r.
(17 zł należy wpłacić na indywidualne konto, które zostało wygenerowane w procesie rekrutacji elektronicznej).

 

II i III rok

W dn. 1.10.2018 r. zajęcia odbywają się zgodnie

z harmonogramem.

Do piątku (28 września 2018 r.) trwa III tura rekrutacji na studia stacjonarne. Poniżej prezentujemy grafik dyżurów Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej.

dyzury komisji rekrutacyjnej iii tura

Przypominamy Kandydatom, że po wypełnieniu elektronicznego formularza należy osobiście złożyć resztę dokumentów w punkcie rekrutacyjnym w budynku Instytutu Języków Obcych. 

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera młode talenty - kreatywnych studentów, którzy wysoką średnią ocen, osiągnięciami akademickimi i artystycznymi oraz pracą w wolontariacie udowadniają, że pragną się rozwijać i doskonalić.

Przy przyznawaniu stypendium uwzględniany jest także dochód przypadający na każdego członka rodziny. Stypendium wspiera szczególnie zdolnych studentów w trudnej sytuacji materialnej.

Studenci mogą składać wnioski do 15 października 2018.

Druki do pobrania:

REGULAMIN

WNIOSEK

 

Więcej o Funduszu można przeczytać na stronie Sądeczanina (kliknij poniżej)

stypendium potoczkow 2018 fb