9 października – w ramach programu Study Tours to Poland – Instytut Języków Obcych gościł grupę studentów z Rosji, Ukrainy oraz Białorusi.

Na początku spotkania goście opowiedzieli o sobie i swoich zainteresowaniach. W dalszej części spotkania studenci prowadzili dyskusję dotyczącą kultury swoich krajów. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze, a studenci specjalności język rosyjski - translatoryka mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z żywym językiem. Goście zza wschodniej granicy będą przebywać w Nowym Sączu do 16 października.

Podczas pobytu poznają najciekawsze zakątki sądeckiej ziemi, a studenci naszego Instytutu jako wolontariusze będą służyć swoim rówieśnikom pomocą językową.

Drodzy studenci!

Przypominamy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oferuje różne rodzaje pomocy materialnej dla studentów.

Wszystkie istotne informacje dostępne są zarówno na głównej stronie PWSZ jak i na stronie Instytutu Języków Obcych w zakładce "Dla studenta" -> POMOC MATERIALNA

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych mija 30 października 2017 r.

Grafik terminów składania wniosków dostępny jest pod tym LINKIEM

Potrzebne druki i wzory wniosków można pobrać z zakładki DRUKI DO POBRANIA.

 

Program rozpoczęcia roku akademickiego 2017/2018 dla Studentów I roku Instytutu Języków Obcych 2 października 2017 r. oraz harmonogramy dla wszystkich grup obowiązujące w semestrze zimowym 2017/2018 są dostępne w zakładce: Tok studiów -> Dla studenta -> HARMONOGRAMY

Wyniki DRUGIEJ TURY rekrutacji są dostępne na głównej stronie uczelni, zakładka REKRUTACJA.

Przypominamy, że warunkiem umieszczenia na liście studentów jest złożenie w terminie od 25 do 29 września br. potwierdzenia podjęcia studiów w sekretariacie Instytutu Języków Obcych (ul. Kochanowskiego 44, pokój 003).

 

TRZECIA TURA rekrutacji trwa od poniedziałku do czwartku (25-28 września).

Po zalogowaniu w systemie należy wypełnić i wydrukować formularz, a następnie złożyć komplet dokumentów w Instytucie Języków Obcych (ul. Kochanowskiego 44, pokój 112).

Komisja Rekrutacyjna pracuje w godzinach podanych w GRAFIKU.

 

Lufthansa Global Business Services w Krakowie prowadzi rekrutację pracowników i poszukuje kandydatów z językiem niemieckim.

Więcej szczegółów (po zalogowaniu) w zakładce Tok studiów -> Dla studenta -> Ogłoszenia -> Oferty pracy

 

Zapraszamy Kandydatów na dyżury Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej, których grafik dostępny jest pod tym LINKIEM.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż odszedł z naszej społeczności akademickiej znakomity i niezapomniany wykładowca Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Jan Dębski.

W Zakładzie Języka Rosyjskiego IJO PWSZ był jednym z najbardziej cenionych wykładowców, a jego wykłady na temat Historii Rosji oraz Historii literatury rosyjskiej na zawsze pozostaną w pamięci. Zamieszczamy niezapomniane zdjęcie, na którym dr Jan Dębski został uwieczniony przez uwielbiających go studentów kierunku Filologia, specjalności Język rosyjski. Niech spoczywa w spokoju. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

Pogrzeb ś.p. dra Jana Dębskiego odbędzie się w środę 23 sierpnia 2017 r. o godzinie 13.40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

dr dębski

Zakończyła się pierwsza tura rekrutacji i na głównej stronie Uczelni zostały opublikowane listy PRZYJĘTYCH na studia w roku akademickim 2017/2018.

WYNIKI REKRUTACJI

Wszystkim gratulujemy i przypominamy, że warunkiem umieszczenia na liście studentów jest złożenie w terminie od 31 lipca do 4 sierpnia br. potwierdzenia podjęcia studiów w sekretariacie instytutu, w którym prowadzony jest dany kierunek studiów.

Sekretariat Instytutu Języków Obcych /ul. Kochanowskiego 44/; będzie w tych dniach czynny w godz. 10.00–14.00.

 

Miesięcznik Forbes opublikował swoją coroczną listę 10 najlepszych zawodów. W 2017 roku na 4 miejscu znalazł się Specjalista ze znajomością języków obcych.

Eksperci zwracają uwagę, że dynamicznie rozwijający się sektor usług dla biznesu tworzy miejsca pracy dla osób, które biegle opanowały dwa języki obce. Angielski oczywiście jest od kilku lat standardem ale w tej chwili wzrasta zapotrzebowanie na pracowników posługujących się niemieckim, francuskim lub hiszpańskim jako swoim drugim językiem obcym. Ciekawą alternatywą są również języki skandynawskie i wschodnioeuropejskie (szczególnie rosyjski).

Zapotrzebowanie to jest już realnie dostrzegalne na rynku pracy. Pod koniec czerwca internetowy portal Kariera.pl zamieścił listę 23 profesji, w których notuje się deficyt pracowników. Wśród najbardziej poszukiwanych pracowników zostali wymienieni pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych. Analiza przeprowadzona na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wykazała, że aż w 60,9% objętych badaniem gmin brakowało odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do obsadzenia etatów w tej branży.

 

Nowy kierunek Lingwistyka dla biznesu powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Połączenie dwóch języków obcych z grupą przedmiotów z zakresu ekonomii gwarantuje, że absolwenci zdobędą te umiejętności, które obecnie są najbardziej poszukiwane przez potencjalnych pracodawców.

Zapraszamy Kandydatów do składania dokumentacji w następujące dni: HARMONOGRAM

W przypadku problemów z logowaniem do e-rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 18/547 56 08 (w godzinach pracy Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej)