W dniach 30.09-04.10.2019 r. w Instytucie Języków Obcych PWSZ przebywała pani docent Natalia Nyagolova – kierownik Katedry Rusycystyki Uniwersytetu Wielkotyrnowskiego im. Św. Cyryla i Metodego. Była to pierwsza wizyta wykładowcy z Bułgarii po podpisaniu umowy w ramach programu Erasmus+.

Pani docent wygłosiła wykłady na temat współczesnych inscenizacji teatralnych Antona Czechowa w Rosji. Szczególną uwagę poświęciła różnym interpretacjom „Wujaszka Wani” w teatrach moskiewskich. W wykładach wzięli udział studenci II i III roku filologii rosyjskiej oraz III roku lingwistyki z językiem rosyjskim wraz ze swoimi wykładowcami.

Pani docent Nyagolova jest znaną badaczką rosyjskiej dramaturgii 2 poł. XIX w., semiotyki dramatu i teatru, wykłada nie tylko w Bułgarii, ale w Rosji i na Węgrzech.

Uniwersytet w Wielkim Tyrnowie jest drugim uniwersytetem w Bułgarii (po Sofijskim). Jako Instytut Pedagogiczny został założony w 1963 r., a w 1971 r. przekształcony w Uniwersytet, nawiązujący tradycją do istniejącej od XIV w. szkoły wyższej. Obecnie na wydziałach filologii, prawa, pedagogiki, filozofii, ekonomii, matematyki i fizyki, teologii i sztuk pięknych kształci się 18 tys. studentów na 4-letnich studiach licencjackich i rocznych magisterskich i doktoranckich. Studia prowadzone są w języku bułgarskim, angielskim lub rosyjskim.

Wielkie Tyrnowo to była stolica Bułgarii, symbol bułgarskiej niepodległości i państwowości.

Dzięki podpisanej umowie studenci IJO mają możliwość wyjazdu do Bułgarii i studiowania na Wydziale Filologicznym. W bieżącym roku akademickim z takiej możliwości skorzystał 1 student filologii rosyjskiej.

Tekst: dr Grzegorz Ziętala