Program rozpoczęcia roku akademickiego 2019/2020
dla Studentów I roku Instytutu Języków Obcych
1 października 2019 r. budynek IJO ul. Kochanowskiego 44

 

10:00 – 10:30 Spotkanie Dyrekcji Instytutu ze Studentami – s.001

10:30 – 12:30 Kurs BHP – s.001

12:30 – 13:30

Spotkanie z Kierownikiem Zakładu Filologia i opiekunem roku – s.001

Spotkanie z Kierownikiem Zakładu Lingwistyka dla biznesu i opiekunem roku – s.005

13:00 – 13:30 Spotkanie z przedstawicielem Samorządu Studenckiego – s.001

13:30 – 14:00 Spotkanie z przedstawicielem Akademickiego Biura Karier – s.001

14:00 Podpisanie ślubowania i oświadczeń w sekretariacie

Studenci, którzy chcą otrzymać legitymację studencką powinni dostarczyć w dniu 1 października br. do sekretariatu dowód wniesienia opłaty w kwocie 22 zł (należy wpłacić na indywidualne konto, które zostało wygenerowane w procesie rekrutacji elektronicznej).

 

II i III rok

W dniu 1 października 2019 r. zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.