Zapraszamy studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności do udziału w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program skierowany jest do osób, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobierają naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, lub mają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie obejmuje m.in. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego i opłatę za naukę (czesne).

Nabór wniosków na semestr zimowy 2019/2020 trwa do 10.10.2019

SZCZEGÓŁY