15 lipca 2019 r. w Auli im. prof. Andrzeja Bałandy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów Absolwentom Instytutu Języków Obcych.

W tym ważnym dniu Absolwentom towarzyszyli dr Halina Potok, Prorektor ds. studenckich i kształcenia, Zbigniew Gorgosz, Kanclerz PWSZ, mgr Halina Marcisz, Kwestor PWSZ, dr Tomasz Cisoń, Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej, dr Honorata Trzcińska, Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego, władze Instytutu Języków Obcych - Dyrektor dr Monika Madej-Cetnarowska i Wicedyrektor doc. dr Elżbieta Stanisz oraz grono wykładowców Instytutu Języków Obcych.

Wszystkim Absolwentom i ich rodzinom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy samych sukcesów na drodze zawodowej i w życiu osobistym!