W piątek (23.03.2018) w skansenie Sądeckiego Parku Etnograficznego odbyły się zajęcia terenowe ze studentami filologii rosyjskiej. Marcowe błoto nas nie powstrzymało! Szczególną uwagę poświęciliśmy cerkwi grekokatolickiej pw. Św. Dymitra i pięknemu ikonostasowi, jaki się w niej znajduje.

Tekst i zdjęcia: dr Paulina Wójcikowska-Wantuch