Wykład mgr Merve Sargin na temat teorii ekwiwalencji w przekładzie wg Mony Baker

24 kwietnia 2018 r. studenci pierwszego roku kierunku filologia (język angielski – translatoryka) uczestniczyli w wykładzie Pani mgr Merve Sargin (nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Instytucie Translatoryki w Kavram Vocational College w Instanbule, Turcja) na temat teorii ekwiwalencji w przekładzie wg Mony Baker (profesora translatoryki na Uniwersytecie w Manchester).

Studenci mogli zapoznać się z następującymi zagadnieniami: stopniowalność zjawiska ekwiwalencji tłumaczeniowej, ekwiwalencja empiryczna, ekwiwalencja na poziomie jednostek – od wyrazu do tekstu, ekwiwalencja jako procedura tłumaczeniowa czy ekwiwalencja funkcjonalna.

Rozważania Pani mgr Sargin koncentrowały się głównie wokół problemów, z którymi zawodowi tłumacze mogą spotkać się w praktyce. W trakcie wykładu padło słuszne spostrzeżenie, iż strategiami używanymi w rozwiązywaniu problemów, których źródłem jest brak ekwiwalencji na poziomie słowa, są między innymi użycie hiperonimu, użycie słowa bardziej neutralnego/mniej ekspresywnego czy użycie substytutu kulturowego (słowa, które nie ma takiego samego znaczenia zdaniowego, co słowo w języku źródłowym, ale prawdopodobnie wywoła podobny efekt u odbiorcy tekstu docelowego, do efektu, jaki słowo w tekście źródłowym wywołało u odbiorcy tekstu źródłowego).

Merve Sargin stwierdziła również, iż najpopularniejszymi strategiami używanymi w rozwiązywaniu problemów translatorycznych są: użycie zapożyczenia lub zapożyczenia z objaśnieniem i tłumaczenie za pomocą parafrazy z użyciem słowa pokrewnego (używane, gdy pojęcie tekstu źródłowego jest zleksykalizowane w języku docelowym, ale w innej formie), tłumaczenie za pomocą parafrazy z użyciem słowa, które nie jest pokrewne (ta strategia jest stosowana, gdy pojęcie tekstu źródłowego nie jest zleksykalizowane w języku docelowym) oraz tłumaczenie przez opuszczenie i tłumaczenie poprzez ilustrację.

Tekst i zdjęcia: dr Jarosław Giza

 

Zarówno studenci jak i wykładowcy Instytutu Języków Obcych również mają możliwość wyjazdów do partnerskich uczelni zagranicznych. Więcej o programie ERASMUS+ można przeczytać TUTAJ.