24 października Instytut Języków Obcych gościł 50 osobową grupę uczniów z Węgier wraz z opiekunami.

Młodzieżą z Dunakeszi z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych opiekowali się ich rówieśnicy - każdy z gości z Węgier miał swojego polskiego opiekuna i spędzał czas u niego w domu.

W Instytucie Języków Obcych młodzi Węgrzy i ich polscy koledzy mogli poczuć się jak prawdziwi studenci filologii i lingwistyki uczestnicząc w zajęciach specjalnie przygotowanych dla nich przez wykładowców Instytutu, panią mgr Jolantę Grygiel i pana Marka Duło.

Dyrektor Instytutu dr Monika Madej-Cetnarowska przywitała gości i czuwała nad przebiegiem wizyty.