Miesięcznik Forbes opublikował swoją coroczną listę 10 najlepszych zawodów. W 2017 roku na 4 miejscu znalazł się Specjalista ze znajomością języków obcych.

Eksperci zwracają uwagę, że dynamicznie rozwijający się sektor usług dla biznesu tworzy miejsca pracy dla osób, które biegle opanowały dwa języki obce. Angielski oczywiście jest od kilku lat standardem ale w tej chwili wzrasta zapotrzebowanie na pracowników posługujących się niemieckim, francuskim lub hiszpańskim jako swoim drugim językiem obcym. Ciekawą alternatywą są również języki skandynawskie i wschodnioeuropejskie (szczególnie rosyjski).

Zapotrzebowanie to jest już realnie dostrzegalne na rynku pracy. Pod koniec czerwca internetowy portal Kariera.pl zamieścił listę 23 profesji, w których notuje się deficyt pracowników. Wśród najbardziej poszukiwanych pracowników zostali wymienieni pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych. Analiza przeprowadzona na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wykazała, że aż w 60,9% objętych badaniem gmin brakowało odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do obsadzenia etatów w tej branży.

 

Nowy kierunek Lingwistyka dla biznesu powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Połączenie dwóch języków obcych z grupą przedmiotów z zakresu ekonomii gwarantuje, że absolwenci zdobędą te umiejętności, które obecnie są najbardziej poszukiwane przez potencjalnych pracodawców.