Już po raz kolejny studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu pokazali wielkie serca i przeprowadzili wraz z Fundacją "Będzie Dobrze" akcję mikołajkową. W tym roku do akcji włączyły się wszystkie instytuty i Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego. Instytut Języków Obcych zajął się rozprowadzaniem paczek wśród najbiedniejszych rodzin na terenie powiatu.
Szczególne podziękowania należą się studentom filologii rosyjskiej i opiekunowi zespołu mikołajkowego Annie Pych.

Po raz kolejny akcja się udała i mogliśmy zawieźć prezenty dla biednych dzieci. Ich uśmiechy i radość z paczek, które otrzymały są dla nas największym podziękowaniem.

mikołajki 2016