Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

Kliknij w grafikę poniżej.

rekrutacja trwa

Rynek pracy potrzebuje filologów i lingwistów.

Kliknij w grafikę by dowiedzieć się więcej.

rynek pracy

Pracując możesz studiować nieodpłatnie języki obce.


Kliknij w grafikę by dowiedzieć się więcej.

studia w systemie popołudniowym

Zgodnie z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejnymi etapami znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią, również w naszej Uczelni w najbliższym czasie będą następować zmiany mające na celu stopniowe przywracanie normalnego trybu jej funkcjonowania.

W związku z powyższym od 25 maja 2020 r.:

  • do końca sesji letniej przedłuża się kształcenie studentów w formie zdalnej, z wyjątkiem tych zajęć, których realizacja, w celu osiągnięcia efektów uczenia się, wymaga fizycznej obecności studenta. Dotyczy to w szczególności kierunków przygotowujących do wykonywania zawodów objętych standardami kształcenia oraz innych zajęć na ostatnim roku studiów w przypadku konieczności terminowego ich zakończenia. Harmonogramy tych zajęć zostaną udostępnione na stronach internetowych poszczególnych instytutów 25 maja. Szczegółowe procedury organizacji zajęć stacjonarnych określi odrębne zarządzenia rektora;
  • pracownicy administracyjni rektoratu i instytutów powracają do pracy stacjonarnej w godz. od 8.00 do 14.00. Na uzasadniony wniosek pracownika istnieje możliwość wykonywania obowiązków służbowych w systemie zdalnym. Decyzje dotyczące organizacji pracy w jednostkach podejmują ich kierownicy;
  • pracownicy techniczni oraz obsługi realizują swoje zadania w systemie zmianowym wg zasad określonych przez Kanclerza.

Zarz._Nr_36_w sprawie zasad weryfikacji efektów uczenia się w trakcie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 przeprowadzanych poza siedzibą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację

Zarz._Nr_37_w sprawie przywracania stanu funkcjonowania i działalności Uczelni

Zarz._Nr_38_w sprawie określenia warunków realizacji zajęć prowadzonych w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz warunków korzystania z infrastruktury Uczelni zapewniających bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni

Drodzy Studenci‼️

Wzorem lat ubiegłych Uczelnia na koniec Waszej ścieżki edukacyjnej przygotowuje pamiątkowy Album Absolwenta.

Będzie on Wam wręczony bezpłatnie w dniu odbioru przez Was dyplomów.

Albumy będą wysyłane także do instytucji na lokalnym rynku pracy, z którymi współpracuje Uczelnia. Może okazać się to szansą na szybsze znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów.
Mamy nadzieję że włączą się Państwo w tą akcję! Będzie to na pewno świetna pamiątka!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Akademickim Biurze Karier (tel.: 18 443 45 45 wew. 115 w godz. 9:00–14:00 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką wyjaśniającą, w jaki sposób przygotować niezbędne dane.

**Oświadczenie: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1), tzw. „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, dodatkowe kwalifikacje) oraz nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku zawartego na zdjęciu, przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33–300 Nowy Sącz (administrator danych osobowych ,dalej PWSZ) w zakresie zamieszczenia tychże danych oraz rozpowszechniania wizerunku obok tematu mojej pracy dyplomowej w publikacji „Album Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”, w celu promocji absolwentów PWSZ wśród potencjalnych pracodawców na lokalnym rynku pracy.

Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty gospodarcze i instytucje lokalnego rynku pracy. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa). W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z utrudnionym dostępem do tradycyjnego księgozbioru Biblioteka przygotowała dla Studentów oraz Pracowników Uczelni dostęp do platfomy Ibuk Libra (ponad 2000 pozycji) – pierwszej i największej w Polsce czytelni online książek w języku polskim z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki. W ibuku znajdziecie Państwo elektroniczne wersje czołowych wydawców, m.in. WN PWN, WNT, PZWL, WN Scholar, WKiŁ, OW Impuls, Wolters Kluwer Polska, PWE, GWP.

Aby móc skorzystać z serwisu IBUK LIBRA należy uzyskać specjalny kod dostępu (tzw. PIN). Prośbę o ten kod należy wysyłać pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. (UWAGA: studentów prosimy o podawanie w wiadomości swojego numeru albumu).

Dostęp do książek znajduje się pod linkiem https://libra.ibuk.pl/. W pierwszej kolejności rejestrujemy się (podajemy adres e-mail i hasło) i wczytujemy otrzymany kod dostępu. Założenie konta umożliwia użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem.

Zakup dostępu do platfomy Ibuk Libra (ponad 2000 pozycji) pokryty został częściowo z Projektu ogólnouczelnianego, realizowanego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00–00-Z061/17–00 Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji i podpowiedzi jak poruszać się po platformie IBUK LIBRA znajduje się w zakładce BIBLIOTEKA.

Data ogłoszenia 15.04.2020 r.

 

KONKURS nr 1/2020 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, którzy zamierzają realizować projekty w zakresie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających rozwój naukowy i zawodowy.

Okres przyznawania stypendium – do 8 miesięcy

Kwota stypendium – 900,00 zł

Maksymalna liczba stypendiów w 2020 r. – 10

 

 

KONKURS nr 2/2020 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu za wyniki w nauce

Wymagania:

1) zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów,

2) uzyskanie średniej ocen za dotychczasowy okres studiów co najmniej 4,50,

3) wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, określonych w regulaminie studiów,

4) efekty innej aktywności naukowej studenta np. udziału w badaniach naukowych, projektach naukowych, konferencjach, sympozjach – w poprzednim roku akademickim (potwierdzone zaświadczeniem).

Okres przyznawania stypendium – jednorazowe

Kwota stypendium – 1200,00 zł

Maksymalna liczba stypendiów w 2020 r. – 12

 

Aktualny Regulamin i wzory wniosków znajdują się w zakładkach:

"Dla pracownika" lub "Dla studenta" / "Własny fundusz stypendialny"

 

UWAGA!

Miejsce i termin składania: Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa,

wyjątkowo wnioski prosimy składać wyłącznie drogą elektroniczną (skan z podpisem)

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 8 maja 2020 r.

Wszystkim pracownikom i studentom

składamy życzenia

radosnych, pełnych nadziei i wiary świąt Wielkiej Nocy!

 

Dyrekcja

Instytutu Języków Obcych

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego zostało wprowadzone ograniczenie w dostępie
do budynku Instytutu Języków Obcych.

W związku z powyższym wszelkie sprawy
zgłasza się i załatwia za pomocą poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
oraz telefonu
(18) 547-56-08, 601-831-138
we wtorki i czwartki w godz. od 9:00 do 14:00.

 

 

duet poziome

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zaistniałą sytuacją zmuszeni jesteśmy odwołać część ustną I Wojewódzkiego Konkursu Lingwistycznego Duet i wyłonić zwycięzców na podstawie wyników z części pisemnej.

Przedstawiamy listę laureatów.

 

Język angielski + niemiecki:

 

Nazwisko i imię

Szkoła

Suma punktów

III miejsce

Gawlak Bartosz

Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu

83

II miejsce

Jawor Michał

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej

89,5

I miejsce

Skowron Aleksandra

Liceum Akademickie im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

90

 

Język angielski + rosyjski:

 

Nazwisko i imię

Szkoła

Suma punktów

III miejsce

Bigos Nadia

Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu

58

II miejsce

Mędoń Konrad

Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu

68

I miejsce

Shemenko Mykyta

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu

86

 

 

Język angielski + francuski:

 

Nazwisko i imię

Szkoła

Suma punktów

III miejsce

Małecka Anna

Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu

79

II miejsce

Gwiżdż Aleksandra

Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu

80

I miejsce

Lasek Aleksandra

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej

81

I miejsce

Szymocha Jonathan

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Brzesku

81

 

Kategoria zespołowa:

 

Szkoła

Suma punktów

III miejsce

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  nr 1 w Brzesku

Liceum Akademickie im. Króla Bolesława Chrobrego Nowym Sączu

5

 

5

5

II miejsce

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej

Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu

9

9

I miejsce

Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu

13

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Poinformujemy Państwa o uroczystym rozdaniu dyplomów i nagród, które odbędzie się po wznowieniu zajęć dydaktycznych.