Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

Instytut Języków Obcych - Slider

previous arrow
Slajd
IJO2021
Slajd
Filologia angielska
Slajd
Slajd
slider_duży_ijo_lp.png
PlayPause
next arrow

Instytut Języków Obcych

01

 

W Instytucie Języków Obcych studenci mają możliwość studiowania na czterech kierunkach studiów I stopnia o profilu praktycznym:

 

FILOLOGIA ANGIELSKA – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Moduły specjalizujące:

 • Dwujęzyczny tłumaczeniowy
 • Tłumaczeniowy
 • Biznesowy dwujęzyczny

W ramach kierunku studenci wybierają język dodatkowy: niemiecki, rosyjski lub hiszpański.

Na kierunku Filologia studenci zdobywają wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze z zakresu wybranego języka oraz nabywają umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej. Praktyczne umiejętności translatorskie w połączeniu z dogłębną wiedzą z zakresu komunikacji międzykulturowej otwierają przed absolwentami perspektywę znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia w roli tłumaczy lub asystentów językowych w rozmaitych sektorach gospodarki. W przypadku modułu biznesowego interdyscyplinarny charakter zdobytych umiejętności, obejmujących gruntowne wykształcenie filologiczne, podstawy wiedzy ekonomicznej oraz bardzo dobrą kompetencję językową z zakresu dwóch języków obcych uwzględniającą specyfikę komunikacji biznesowej, stwarza możliwość pracy w środowisku firm rodzimych oraz międzynarodowych, urzędów, fundacji, w sektorze usług itp. Tytuł licencjata uprawnia do podjęcia studiów magisterskich na pokrewnych kierunkach w kraju i za granicą. Kierunek Filologia otrzymał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2017 roku. 

 

FILOLOGIA NIEMIECKA – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Moduły specjalizujące:

 • Tłumaczeniowy
 • Język w kulturze i turystyce
 • Asystent językowo-biurowy

 

FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Moduły specjalizujące:

 • Tłumaczeniowy
 • Język w kulturze i turystyce
 • Asystent językowo-biurowy


oraz

LINGWISTYKA DLA BIZNESU – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Język angielski jest językiem wiodącym, natomiast  do wyboru jest język dodatkowy: chiński, niemiecki lub rosyjski.

Kierunek Lingwistyka dla biznesu, uruchomiony w 2017 roku, to nowoczesna oferta edukacyjna pozwalająca uzyskać jednocześnie kilka różnych kompetencji przydatnych na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Studia te zakładają wykształcenie absolwentów biegle władających dwoma językami obcymi (język A na poziomie C1, język B na poziomie B2). Języki dodatkowe nauczane są od poziomu podstawowego. Dodatkowo program studiów obejmuje zajęcia z ekonomii i zarządzania.

 

 

Studenci mają również możliwość studiowania na kierunku LINGWISTYKA PRAKTYCZNA - studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym

Moduły specjalizacyjne:

 • Translatoryka
 • Język w mediach i kulturze
 • Copywriting z retoryką

 Dlaczego warto studiować Lingwistykę praktyczną? 

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2 to bardzo silny atut na rynku pracy.
 • Studia zapewnią nie tylko swobodne poruszanie się w krajach języków docelowych, ale i nabycie profesjonalnych praktycznych umiejętności.
 • Do wyboru są trzy specjalizacje: język w mediach i kulturze, copywriting z retoryką oraz translatoryka.
 • Możesz wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne.
 • Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie popołudniowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących)*.

*Warunkiem uruchomienia grupy popołudniowej jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby kandydatów.

 

 

04

 

 

 

Banery

ul2020 pwsz projekty eu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa interreg logo copy

Partnerzy

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40

Stopka

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • Instagram

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Instytut Języków Obcych

 

ul. Kochanowskiego 44
33-300 Nowy Sącz

 

tel. +48 18 547-56-08
tel. +48 18 441-45-72 (tel. rekrutacyjny)
fax: (0–18) 441–24–71
e-mail: ijo@pwsz-ns.edu.pl