W dniach 21-23 kwietnia 2016 r. w Nowym Sączu odbyło się I Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych. Wydarzenie zorganizowane zostało w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu przy wsparciu Turystycznego Koła Naukowego KUKLIK

 

Partnerem w organizacji Sympozjum było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Korona Sądecka”

logo korona sadecka

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”

logo malopolska

PATRONAT HONOROWY NAD SYMPOZJUM OBJĘLI:

Leszek Zegzda

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Marek Pławiak

Starosta Nowosądecki

logo sadeckie powiat

Sympozjum spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów. Gościliśmy 45 osób z 12 ośrodków akademickich. Byli to studenci I, II i III stopnia. Sympozjum trwało trzy dni. Pierwszy dzień miał charakter naukowy. Odbyło się pięć sesji. Pierwsza z nich - otwierająca nasze wydarzenie – zatytułowana została Turystyka wczoraj i dziś. Kolejne trzy sesje to: (1) Polskie i zagraniczne regiony turystyczne XXI wieku, (2) Fundusze i ubezpieczenia czyli pieniądz w turystyce, (3) Formy ruchu turystycznego XXI wieku. Sympozjum zakończyła sesja plenarna pt. Interdyscyplinarność turystyki. W trakcie każdej z sesji wygłaszane były interesujące referaty. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo w I Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych Nowy Sącz’2016, a wskazane przez jury osoby otrzymały wyróżnienia za przygotowane przez nich referaty; obok wyróżnień laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez patronów honorowych.


Drugi dzień Sympozjum miał charakter turystyczny. Nasi goście mogli poznać uroki Sądecczyzny. Objazd Doliną Popradu i pobyt w Starym Sączu, Piwnicznej, a następnie w Muszynie spotkał się z dużym entuzjazmem ze strony gości. Pojawiły się nawet opinie „My tu jeszcze wrócimy”. Dopełnieniem niezapomnianych wrażeń okazał się przygotowany przez organizatorów – rafting – wiele osób uczestniczyło w tej formie aktywności po raz pierwszy. Inne osoby wybrały się na spacer po Górze Parkowej w Krynicy. Aktywność fizyczną zwieńczyła kolacja regionalna w Czarnym Potoku. Jedzenia było co niemiara, tańców pod dostatkiem, aż w końcu wybiła godzina odjazdu do miejsca zakwaterowania. Rano w sobotę wszyscy się rozjechali, niektórzy twierdzili, że tu jeszcze wrócą, a przecież o to chodzi w podróżach turystycznych - motywowanych również celami naukowymi.


Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć i zapoznania się z artykułami studentów opublikowanymi w recenzowanej monografii pt. Turystyka wobec wyzwań XXI wieku.


Już teraz zapraszamy za rok!!!

Organizatorzy I Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych