W niedzielę 20 października br. zakończyło się XI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych zorganizowane przez działające w Instytucie Ekonomicznym PWSZ koła naukowe: Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego, Koło Naukowe Marketer oraz Koło Turystyczne „Kuklik”. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania studentów były „Współczesne wyzwania rozwoju polskich regionów” a honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.

 W konferencji udział wzięło 24 prelegentów z 8 uczelni wyższych, przybyli do nas przedstawiciele:

  • PWSZ im. Prof. Edwarda F. Szczepaniaka w Suwałkach,

  • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

  • Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie,

  • PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile,

  • PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicz w Jarosławiu,

  • PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie

  • PWSZ w Tarnowie

Ogółem zostało wygłoszonych 15 referatów. W wystąpieniach poruszono m.in. następujące zagadnienia: Aspekty członkowstwa w unii walutowej w obliczu kryzysu gospodarczego. Ocena dla Polski, Znaczenie inwestycji w rozwoju Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Wspieranie przedsiębiorczości szansą dla rozwoju regionów - Akademickie inkubatory przedsiębiorczości, Specjalne strefy ekonomiczne jako czynnik rozwoju gospodarczego regionu, Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w Województwie Podkarpackim, Rewitalizacja narzędziem ożywienia miast polskich na przykładzie Krakowa.

W wydarzeniu zorganizowanym przez studentów udział wzięli zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego jak również lokalnej władzy samorządowej. Zaszczycili nas swoją obecnością m.in. panowie: dr Dariusz Reśko – Burmistrz Miasta Krynica Zdrój a także pan dr Tomasz Wołowiec – Zastępca Burmistrza Krynicy Zdroju oraz pan Piotr Dyrek – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego jak również pani Lucyna Sieja – Wiceprezes Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej.

Po zakończeniu części konferencyjnej Sympozjum w piątek (18 października) o godz. 17.00 uczestnicy udali się do Szczawnicy, gdzie przewidziano dla nich zakwaterowanie oraz ognisko. W sobotę wszyscy udali się na wycieczkę górską w Pieniny. Sympozjum zakończyło się w niedzielę w godzinach przedpołudniowych.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za aktywny udział w Sympozjum. Zapraszamy do Nowego Sącza już za rok!