W dniach 4–6 grudnia 2019 r. odbyło się XVII Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. Społeczeństwo XXI wieku. Ludzie, gospodarka, klimat. Wyzwania dla rozwoju miast, organizowane przez Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego i Koło Naukowe Marketer, działające w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Trzydniowe sympozjum – zorganizowane pod Patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza składało się z dwóch części. Pierwszą, poświęconą prezentacji przygotowanych referatów, otwierało wystąpienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza nt. bieżących wyzwań rozwojowych i inwestycyjnych Miasta. W dalszej części wygłoszone zostały 24 referaty w danych obszarach tematycznych:

1) Wyzwania społeczne w zmieniającym się świecie

2) Potencjał innowacyjny polskich miast i regionów

3) Trendy w rozwoju procesów urbanizacyjnych, miasta przyszłości

4) Społeczne i gospodarcze następstwa zmian klimatycznych

5) Sport, turystyka, zdrowie

W dniach 5–7 grudnia 2018 r. odbyło się XVI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. „Społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku”, organizowane przez Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego i Koło Naukowe Marketer, działające w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Trzydniowe sympozjum składało się z dwóch części.

W dniach 7–9 grudnia 2017 r. odbyło się XV Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. „Społeczeństwo XXI wieku – problemy i wyzwania”, organizowane przez Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego i Koło Naukowe Marketer, działające w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Trzydniowe sympozjum składało się z dwóch części. Pierwsza, koncentrowała się na zagadnieniach naukowych. Konferencję, pod patronatem Pana Marka Pławiaka – Starosty Powiatu Nowosądeckiego, rozpoczął wykład inauguracyjny zaprezentowany przez Prof. Daniele Paragano z Rzymu pt. „Geographical analysis of demographic conditions of Italy and relative implications”.

Dyrekcja Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym ma zaszczyt zaprosić na III Studencko-Doktoranckie Sympozjum Turystyczne, które odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2018 r. w Nowym Sączu. Jego ideą będzie wymiana wiedzy, rezultatów badań oraz doświadczeń studentów i doktorantów zajmujących się problematyką szeroko rozumianej turystyki, w takich obszarach, jak:

  • zachowania konsumentów na rynku turystycznym,
  • marketing w działalności przedsiębiorstw i regionów turystycznych,
  • nowe technologie na rynku turystycznym,
  • globalizacja a turystyka,
  • polityka UE a rozwój turystyki w regionie,
  • rola turystyki w regionie,rozwój regionalny,
  • konkurencyjność/współpraca przedsiębiorstw i regionów turystycznych.

Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego oraz Koło Naukowe Marketer i Dziennikarskie Koło Naukowe działające w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu po raz kolejny zorganizowały międzynarodowe sympozjum kół naukowych. W tym roku tematem przewodnim był „Marketing w rozwoju miast i regionów”.

Czytaj więcej

Dyrekcja Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu oraz Turystyczne Koło Naukowe KUKLIK mają zaszczyt zaprosić na II Studencko-Doktoranckie Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych, które odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2017 r. w Nowym Sączu. Jego ideą będzie wymiana wiedzy, rezultatów badań oraz doświadczeń studentów kół naukowych oraz doktorantów zajmujących się problematyką turystyki i marketingu w takich obszarach, jak:

W dniach 21-23 kwietnia 2016 r. w Nowym Sączu odbyło się I Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych. Wydarzenie zorganizowane zostało w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu przy wsparciu Turystycznego Koła Naukowego KUKLIK

W dniu 4 grudnia 2015 r. rozpoczęło się XIII Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. „Polskie miasta i regiony – konkurencyjne? innowacyjne? dynamiczne?”, organizowane przez Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego i Koło Naukowe Marketer działające w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

14 maja 2014 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu odbyła się konferencja pod tytułem „Rozwój miast subregionalnych w okresie 2014 - 2020 – perspektywy dla Nowego Sącza”.

Konferencja została zorganizowana wspólnie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu i Urząd Miasta Nowego Sącza.

W niedzielę 20 października br. zakończyło się XI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych zorganizowane przez działające w Instytucie Ekonomicznym PWSZ koła naukowe: Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego, Koło Naukowe Marketer oraz Koło Turystyczne „Kuklik”. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania studentów były „Współczesne wyzwania rozwoju polskich regionów” a honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.