Koło Naukowe Rachunkowości "Akredytywa" działa od 2007 r. Przedmiotem zainteresowań są problemy rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zagadnieniami dyskutowanymi na spotkaniach KN Rachunkowości "Akredytywa" jest metodyka diagnozy kondycji finansowej przedsiębiorstw, determinanty wyboru optymalnej formy opodatkowania, ocena efektywności inwestycji, rachunek dochodów i wydatków wybranych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Do największych sukcesów KN Rachunkowości "Akredytywa" można zaliczyć:

  • udział drużyny KN „Akredytywa” w VI Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Amatorów Rachunkowości „Uczelniana 2008” i zajęcie 12 miejsca wśród 23 startujących drużyn.
  • organizowanie corocznie od 2012 r. w Instytucie Ekonomicznym Dnia Przedsiębiorczości w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Ideą Dnia Przedsiębiorczości jest stworzenie płaszczyzny przekazywania młodym ludziom wiedzy o podejmowaniu działań przedsiębiorczych, włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodzieży oraz zbudowanie trwałej relacji pomiędzy szkołą a miejscem pracy.
  • udział drużyny KN ,,Akredytywa” w Konferencji naukowej organizowanej przez Koło Naukowe Rewizji Finansowej AUDYT w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2017 r. oraz w 2018 r.
  • udział w konkursie wiedzy o rachunkowości: ,,Letnie Igrzyska Rachunkowości” organizowanych przez Koło Naukowe Rewizji Finansowej AUDYT w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2017 r. oraz 2018 r. W 2017 r. członek KN ,,Akredytywa” zdobył II miejsce.