Dziennikarskie Koło Naukowe (DKN) rozpoczęło działalność w 2009 roku w Instytucie Ekonomicznym jako inicjatywa studentów pragnących rozwijać swoje kompetencje medialne oraz wspierać komunikację Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z otoczeniem. Przez lata funkcjonowania DKN realizowało szereg ambitnych projektów, Osoby w nim działające:

  • prowadziły audycje radiowe,
  • zbierały materiały do programów publicystycznych i serwisów informacyjnych,
  • pisały i publikowały artykuły w lokalnych portalach informacyjnych,
  • były odpowiedzialne za dokumentację fotograficzną wydarzeń, które odbywały się Instytucie Ekonomicznym PWSZ,
  • założyły i prowadziły fanpage uczelni na Facebooku,
  • współorganizowały studenckie sympozja naukowe,
  • występowały jako prelegenci na studenckich sympozjach i konferencjach naukowych,
  • uczestniczyły w szkoleniach i wyjazdach szkoleniowych,
  • prowadziły kronikę Instytut Ekonomicznego.

Celem działalności Koła jest podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury studenckiej oraz wspieranie aktywności studentów we wspólnocie akademickiej oraz promocja uczelni na zewnątrz, a także podnoszenie kwalifikacji medialnych osób zrzeszonych w organizacji.  W pracach  w Dziennikarskim Kole Naukowym mogą brać udział studenci wszystkich instytutów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.