Koło Informatyczne "INFerno" działa od 2004 roku. Założycielkami i pierwszymi opiekunka mi Koła były Panie: mgr Teresa Białas i mgr Teresa Nietopiel (w latach 2004-2005). Kolejnymi opiekunami byli dr Elżbieta Gajecka-Mirek (w latach 2005-2018) i mgr Hubert Pawlikowski (w latach 2005-2011).

Głównym celem koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu zastosowań informatyki w obszarze ekonomii, systemów informatycznych i ich roli w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Od listopada 2005 roku, zakres zainteresowań koła poszerzył się o zastosowanie matematyki w finansach.

Główna działalność Koła :

  • organizacja kursów projektowania stron internetowych,

  • organizacja szkolenia z programu "Płatnik" – 2006 i 2007 r.,

  • organizacja corocznych Warsztatów Giełdowych i konkursu "MINI GIEŁDA"   (w latach 2007, 2008, 2009) przy współpracy z Domem Maklerskim PENETRATOR) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

  • przygotowanie cyklu referatów dla studentów IE PWSZ wygłaszanych przez członków Koła, w tym min. referaty pt.: "Stopa zwrotu z inwestycji w papiery wartościowe", "Ryzyko inwestycji w papiery wartościowe", "Obecny kryzys gospodarczy",

  • organizacja wykładów otwartych m.in.: 1. dr hab. Wita Forysia (Uniwersytet Jagielloński) pt.: "Tajemnice Enigmy", 2. dra Carlosa Vladimira Rodrígueza Caballero, pt.: "An introduction to econometric analysis" (University of Guanajuato, United States of Mexico),
  • organizacja stanowisk matematycznych podczas corocznych Festiwali Nauki organizowanych przez PWSZ NS (od początku istnienia Festiwalu),
  • organizacja stanowisk matematycznych podczas corocznych Nocy Naukowców (od początku organizacji Nocy Naukowców przez PWSZ NS),
  • organizacja warsztatów obsługi komputera dla Studentów Uniwersytetu 3 Wieku.

1 copy festiwal nauki 1 festiwal nauki 2

warssztaty u3wieku