Koło naukowe "Marketer" działa od 2003 r. Przedmiotem zainteresowań są zagadnienia wpisujące się w nurt badawczy marketingu. Członkowie koła poszerzają swoją wiedzę z zakresu strategii marketingowej, działań operacyjnych, reklamy, zachowań konsumenckich oraz badań rynku.

 

Do głównych priorytetów działalności KN „Marketer” można zaliczyć:

 • przeprowadzenie badań marketingowych pt.: „Internet jako medium komunikacji społecznej” wśród mieszkańców i przedsiębiorców w Nowym Sączu, na podstawie zebranych informacji członkowie Koła przygotowali referaty wygłoszone na VI Ogólnopolskim Sympozjum Kół Naukowych – maj 2008 r.,
 • przeprowadzenie badań marketingowych w szkołach ponadgimnazjalnych (na terenie miasta Nowy Sącz, Limanowej, Gorlicach, Bobowej, Marcinkowicach i Krynicy-Zdroju) dotyczących wizerunku PWSZ w Nowym Sączu w opinii potencjalnych studentów – 3–8 kwietnia 2008 r.,
 • udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej w Nysie, która odbyła się pod hasłem: „Kryzys na rynkach finansowych, a rozwój gospodarczy”.
 • - organizacja corocznych sympozjów kół naukowych,
 • publikowanie recenzowanych artykułów naukowych - pokonferencyjnych w Studenckich Zeszytach Naukowych PWSZ w Nowym Sączu,
 • działalność  charytatywna w ramach świątecznej akcji „ Podzielmy się” oraz  „Szlachetna Paczka”,
 • udział w certyfikowanych szkoleniach np.:
  - ” Komunikacja perswazyjna i negocjacje” 2019 rok
  - „ Negocjacje” 2020 rok
  - „Zarządzanie stresem i emocjami podczas pracy, a także kreatywność i efektywność   czyli innowacyjne podejście do pracy zespołowej oraz indywidualnej” 2021 rok.
 • prowadzenie warsztatów dla uczniów szkół średnich nt. Kampania marketingowa produktu turystycznego  2021 rok

 • udział w wykładach otwartych oraz w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości, 

  Studenci mają również możliwość uczestnictwa w Ofercie Specjalnej IE PWSZ, warsztatach urbanistycznych i Seminarium Absolwent na Rynku Pracy.