Koło naukowe "Marketer" działa od 2003 r. Przedmiotem zainteresowań są zagadnienia wpisujące się w nurt badawczy marketingu. Członkowie koła poszerzają swoją wiedzę z zakresu strategii marketingowej, działań operacyjnych, reklamy, zachowań konsumenckich oraz badań rynku.

 

Do największych sukcesów KN "Marketer" można zaliczyć:

  • przeprowadzenie badań marketingowych pt.: "Internet jako medium komunikacji społecznej" wśród mieszkańców i przedsiębiorców w Nowym Sączu, na podstawie zebranych informacji członkowie Koła przygotowali referaty wygłoszone na VI Ogólnopolskim Sympozjum Kół Naukowych – maj 2008 r.,

  • przeprowadzenie badań marketingowych w szkołach ponadgimnazjalnych (na terenie miasta Nowy Sącz, Limanowej, Gorlicach, Bobowej, Marcinkowicach i Krynicy-Zdroju) dotyczących wizerunku PWSZ w Nowym Sączu w opinii potencjalnych studentów – 3 – 8 kwietnia 2008 r.,

  • udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej w Nysie, która odbyła się pod hasłem: "Kryzys na rynkach finansowych, a rozwój gospodarczy".