Koło naukowe "Marketer" działa od 2003 r. Przedmiotem zainteresowań są zagadnienia wpisujące się w nurt badawczy marketingu. Członkowie koła poszerzają swoją wiedzę z zakresu strategii marketingowej, działań operacyjnych, reklamy, zachowań konsumenckich oraz badań rynku.

Koło Naukowe Rachunkowości "Akredytywa" działa od 2007 r. Przedmiotem zainteresowań są problemy rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zagadnieniami dyskutowanymi na spotkaniach KN Rachunkowości "Akredytywa" jest metodyka diagnozy kondycji finansowej przedsiębiorstw, determinanty wyboru optymalnej formy opodatkowania, ocena efektywności inwestycji, rachunek dochodów i wydatków wybranych jednostek samorządu terytorialnego.

Dziennikarskie Koło Naukowe (DKN) rozpoczęło działalność w 2009 roku w Instytucie Ekonomicznym jako inicjatywa studentów pragnących rozwijać swoje kompetencje medialne oraz wspierać komunikację Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z otoczeniem. Przez lata funkcjonowania DKN realizowało szereg ambitnych projektów, Osoby w nim działające:

Koło Informatyczne "INFerno" działa od 2004 roku. Założycielkami i pierwszymi opiekunka mi Koła były Panie: mgr Teresa Białas i mgr Teresa Nietopiel (w latach 2004-2005). Kolejnymi opiekunami byli dr Elżbieta Gajecka-Mirek (w latach 2005-2018) i mgr Hubert Pawlikowski (w latach 2005-2011).

Głównym celem koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu zastosowań informatyki w obszarze ekonomii, systemów informatycznych i ich roli w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Od listopada 2005 roku, zakres zainteresowań koła poszerzył się o zastosowanie matematyki w finansach.

Akademickie Koło Turystyczne "Kuklik" działa od 2004 r. Istotą i celem koła turystycznego jest krzewienie w środowisku akademickim zamiłowania do turystyki a także wiedzy o świecie i mechanizmach występujących na rynku turystycznym. Studenci zrzeszeni w AKT "Kuklik" swoje pasje realizują poprzez: organizacje wystaw, prelekcji, projekcji filmów, wyjazdów na targi turystyczne oraz wyjazdy kulturowo - krajoznawcze, w których uczestniczą studenci i pracownicy PWSZ.

Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego działa od 2001 r. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy dotyczącej rozwoju regionalnego, która wykracza poza program nauczania oraz aktywne angażowanie się w pracę naukową. Przedmiotem działań KNRR jest opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących szeroko rozumianego rozwoju regionalnego, oraz organizowanie: warsztatów, sympozjów, konferencji.