Plany studiów

Studia I stopnia (licencjackie)

E-Administracja

Ekonomia

Zarządzanie

 

Studia II stopnia (magisterskie)

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

 

Programy studiów

Studia I stopnia (licencjackie)

E-Administracja

Ekonomia

Zarządzanie

 

Studia II stopnia (magisterskie)

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw