Studia I stopnia (licencjackie)

E-Administracja

Ekonomia

Zarządzanie

 

Studia II stopnia (magisterskie)

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw