Instytutowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (IKdsJK) odpowiada za obiektywną ocenę wdrażania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Instytucie.

 

Skład IKdsJK:

Przewodniczący Komisji: dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. nadzw.

Członkowie:

 • dr Paweł Drobny
 • dr Jarosław A. Handzel
 • mgr Joanna Kantor
 • Weronika Myjak (ekonomia - I stopień)
 • Angelina Zbozień (e- administracja)
 • Anna Przetacznik (ekonomia - II stopień)


Zadania IKdsJK:

 • Jest Odpowiedzialna jest za obiektywną ocenę wdrażania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Instytucie.
 • Corocznie przeprowadza audyt wewnętrzny i opracowuje raport samooceny dla każdego kierunku studiów.
 • Przedstawia raport samooceny Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Radzie Instytutu oraz Dyrekcji Instytutu.
 • Przedstawia Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia propozycje zmian w funkcjonowaniu Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Przekazuje raport samooceny Dyrektorom pozostałych Instytutów.
 • Opracowuje i wdraża własne procedury podnoszenia jakości kształcenia w Instytucie wynikające ze specyfiki prowadzonych kierunków studiów.