Instytutowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (IKdsJK) odpowiada za obiektywną ocenę wdrażania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Instytucie.

 

Skład IKdsJK:

Przewodniczący Komisji: dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. PWSZ.

Członkowie:

 • dr Paweł Drobny,
 • dr Jarosław Handzel,
 • dr Teresa Myjak,
 • mgr Teresa Białas,
 • Kinga Jawor – kierunek Ekonomia,
 • Aleksandra Urasińska – kierunek e-Administracja,
 • Anna Saska – kierunek Zarządzanie,
 • Kinga Golonka – kierunek Ekonomika i finanse przedsiębiorstw.


Zadania IKdsJK:

 • Jest Odpowiedzialna jest za obiektywną ocenę wdrażania Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Instytucie.
 • Corocznie przeprowadza audyt wewnętrzny i opracowuje raport samooceny dla każdego kierunku studiów.
 • Przedstawia raport samooceny Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Radzie Instytutu oraz Dyrekcji Instytutu.
 • Przedstawia Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia propozycje zmian w funkcjonowaniu Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Przekazuje raport samooceny Dyrektorom pozostałych Instytutów.
 • Opracowuje i wdraża własne procedury podnoszenia jakości kształcenia w Instytucie wynikające ze specyfiki prowadzonych kierunków studiów.