Zajęcia dydaktyczne

Wyniki badania ankietowego dotyczącego jakości zajęć dydaktycznych realizowanych w Instytucie Ekonomicznym.

Wyniki ankiet w roku akademickim 2020/2021

Wyniki ankiet w roku akademickim 2019/2020

Wyniki ankiet w roku akademickim 2018/2019

Wyniki ankiet w roku akademickim 2017/2018

Wyniki ankiet w roku akademickim 2016/2017

Wyniki ankiet w roku akademickim 2015/2016

Archiwalne wyniki ankiet

Uwagi:

  • Skala ocen zwiera się w przedziale od 0 do 3.
  • Wg wymogów USZJK, nie uwzględniani są na stronie internetowej najwyżej oceniani nauczyciele, jeżeli ocena dotyczy tylko seminarium dyplomowego lub podobnej formy zajęć.
  • Nie publikuje się najlepiej ocenionych nauczycieli, jeżeli próba jest mniejsza niż 30%.

 

Obsługa administracyjna oraz dostęp do informacji o toku studiów

 

Instytut 2014

Instytut 2016

Instytut 2019

Rektorat 2016

Rektorat 2019

Raport dotyczący wyników badań jakości obsługi administracyjnej studentów w Sekretariacie Instytutu Ekonomicznego PWSZ i Rektoracie PWSZ w Nowym Sączu - rok 2022 

Wnioski i zalecenia do oceny jakości obsługi administracyjnej przez studentów rok akademicki 2021/2022