Akredytacja 2009

W wyniku przeprowadzonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną w dn.23-24.11.2009 r. kontroli jakości kształcenia na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu uzyskał ocenę pozytywną.

Uchwała nr 74/2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dn. 11.02.2010 potwierdza, że Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia. Ocena obowiązywała do roku akademickiego 2015/2016.

Uchwała PKA 2010

Akredytacja 2016

W wyniku przeprowadzonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną w dn. 29.02-01.03.2016 r. kontroli jakości kształcenia na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu uzyskał ocenę pozytywną.

Uchwała nr 256/2016 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dn. 02.06.2016 potwierdza, że Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia. Ocena obowiązuje do roku akademickiego 2021/2022.

Uchwała PKA 2016