Uczestników do projektu pn. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkich Państwa zapraszamy do biura projektu:

· osoby przyjęte do projektu – w celu pisemnego potwierdzenia udziału w nim w dniach 8-13 marca 2018 (czwartek-wtorek) w godzinach pracy biura projektu;

 

Jednocześnie poinformujemy, iż wolne miejsca pozostały w następujących Pakietach:

 

· Pakiet II

 • Certyfikowane szkolenie PRINCE Foundation
 • Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent
 • Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

 

· Pakiet III

 • Certyfikowane szkolenie Pilot wycieczki
 • Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu
 • Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

 

· Pakiet IV

 • Certyfikowany kurs Reservation Fundamentals Training
 • Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent
 • Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

 

· Pakiet V

 • Zajęcia praktyczne z pracodawcami
 • Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu
 • Wizyty studyjne w podmiotach administracji publicznej (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

 

Wyniki rekrutacji 

 

Godziny pracy biura