Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach na Sądecczyźnie

Pierwsze wizyty studyjne w obszarze: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ realizowane z ramach Projektu pn. „Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu” trwały w okresie czerwiec-październik 2019 r. Odbywały się na obszarze Sądecczyzny w następujących firmach:

1) Biuro Rachunkowe Mazgaj Ludwika,

2) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Pasyk-Gawron Sp. z o.o.

3) Firma Handlowo-Usługowa MIDECCO Karol Mika,

4) Biuro Rachunkowe Iwona Borek

5) Biuro Rachunkowe Edyta Oboza,

6) Biuro Rachunkowe OPTIMA Jolanta Przepolska,

7) Biuro Usługowe PRO CALCULO Halina Jędrusik,

8) Biuro Rachunkowe WIKTORIA s.c.,

9) Bilans na Plus Barbara Zapała

10) Tivo Trans Sp. z o.o.

11) Biuro Rachunkowe mgr Grażyna Dziedzic

12) Kancelaria AUDYT FK Sp. z o.o.

13) Biuro Rachunkowe MK Małgorzata Komsta

14) Biuro Rachunkowe PROFIT, mgr Katarzyna Rainfus

15) Biuro Rachunkowe ASYSTENT BIZNESU Edyta Toczek,

16) Biuro Rachunkowe PASSA mgr Krystyna Pasoń

17) Kancelaria Biegłego Rewidenta Danuta Kwaśnica

18) Kancelaria Księgowo-Podatkowa mgr Grażyna Gądkowska

19) Biuro Rachunkowo-Rozliczeniowe Halina Świdrak

20) Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego SA

21) ASEKURACJA Doradztwo i Pośrednictwo sp. z o.o.

22) Agencja Reklamowa CONTI Krzysztof Kubiak

23) FUN-MOT Sebastian Majcher

Uczestnikami było łącznie 37 osób, z tym: 27 osób z Pakietu I i 10 osób – Pakietu II. Opiekunem studentów z ramienia uczelni były: mgr Elżbieta Bożek-Winiarska i mgr Joanna Marcisz. W czasie wizyty studyjnej nad studentem czuwał Opiekun po stronie pracodawcy w proporcji 1:1 (każdy student miał swojego opiekuna po stronie pracodawcy). Taka forma współpracy umożliwiła Opiekunowi stworzenie warunków pracy pozwalających na poznanie uczestnika ze specyfiką stanowiska pracy. Uczestnicy mieli możliwość swobody wymiany myśli i spostrzeżeń, a także uzyskiwania odpowiedzi na pytania podczas wykonywanej pracy w czasie rzeczywistym. Zapewniło to odpowiednią jakość i skuteczność wizyt.

Wizyty miały na celu umożliwienie studentom – uczestnikom projektu poznanie specyfiki pracy w danej organizacji, ułatwienie wymiany informacji pomiędzy pracownikiem organizacji a studentem, ma służyć konfrontacji uczestnika z pracą na danym stanowisku pracy.

Wizyta studyjna w firmie Newag SA i Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA w Krakowie

Wizyty studyjne w obszarze PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ– II etap zostały zakończone. Odbywały się w dużych/średnich firmach:

1) Newag Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu oraz

2) Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA w Krakowie

Wizyty realizowane były w okresie październik-grudzień 2019 r., uczestnikami było łącznie 35 osób, z tym: 25 osób z Pakietu I i 10 osób – Pakiet II. Opiekunem studentów z ramienia uczelni była mgr Joanna Marcisz.

W czasie wizyty studyjnej nad studentem czuwał Opiekun po stronie pracodawcy w proporcji 1:5 (opiekun po stronie pracodawcy sprawował nadzór nad pięcioma studentami). Taka forma współpracy umożliwiła Opiekunowi stworzenie warunków pracy pozwalających na poznanie uczestnika ze specyfiką stanowiska pracy. Uczestnicy mieli możliwość swobody wymiany myśli i spostrzeżeń, a także uzyskiwania odpowiedzi na pytania podczas wykonywanej pracy w czasie rzeczywistym. Zapewniło to odpowiednią jakość i skuteczność wizyt.

Wizyty miały na celu umożliwienie studentom – uczestnikom projektu poznanie specyfiki pracy w danej organizacji, ułatwienie wymiany informacji pomiędzy pracownikiem organizacji a studentem, ma służyć konfrontacji uczestnika z pracą na danym stanowisku pracy.

 

W edycji projektu w 2019 r. wizyty studyjne w zakresie: przedsiębiorczość, pierwszy etap odbywają się w następujących jednostkach oraz terminach – jak w załączniku

 

 

W dniach: 27.05.2019 r. – 29.05.2019 r. studenci Instytutu Ekonomicznego w ramach realizowanego Projektu - odbywali wizyty studyjne w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

W edycji projektu w 2018 r. wizyty studyjne w obszarze: Administracja – drugi etap, odbywają się w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6/8, Warszawa. Będą one realizowane w dniach 27-29 maja 2019 w godz. 8.00-16.00.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu realizuje projekt pt. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Celem projektu jest poprawa sytuacji studentów PWSZ w Nowym Sączu na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji pożądanych przez pracodawców. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 1 303 143,39 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 230 329,13 zł.
Rekrutacja dotyczy następujących pakietów –Pakiet II, Pakiet III, Pakiet IV i Pakiet V.

Szanowni Państwo,

Załączam wyniki rekrutacji uzupełniającej uczestników do projektu pn. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestników do projektu pn. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie poinformujemy, iż WOLNE MIEJSCA pozostały w następujących Pakietach:

Rekrutacja uzupełniająca do projektu została wydłużona do dnia 1 marca 2019. Informacje szczegółowe o sposobie zgłoszenia się do projektu można znaleźć pod adresem:

Studenci Instytutu Ekonomicznego biorący udział w projekcie pn. "Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sącz”, rozpoczęli realizację 3-dniowych wizyt studyjnych w firmie Newag Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu realizuje projekt pt. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Celem projektu jest poprawa sytuacji studentów PWSZ w Nowym Sączu na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji pożądanych przez pracodawców. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 1 303 143,39 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 230 329,13 zł.

Podkategorie