W edycji projektu w 2019 r. wizyty studyjne w zakresie: przedsiębiorczość, pierwszy etap odbywają się w następujących jednostkach oraz terminach – jak w załączniku

 

 

W dniach: 27.05.2019 r. – 29.05.2019 r. studenci Instytutu Ekonomicznego w ramach realizowanego Projektu - odbywali wizyty studyjne w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

W edycji projektu w 2018 r. wizyty studyjne w obszarze: Administracja – drugi etap, odbywają się w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6/8, Warszawa. Będą one realizowane w dniach 27-29 maja 2019 w godz. 8.00-16.00.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu realizuje projekt pt. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Celem projektu jest poprawa sytuacji studentów PWSZ w Nowym Sączu na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji pożądanych przez pracodawców. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 1 303 143,39 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 230 329,13 zł.
Rekrutacja dotyczy następujących pakietów –Pakiet II, Pakiet III, Pakiet IV i Pakiet V.

Szanowni Państwo,

Załączam wyniki rekrutacji uzupełniającej uczestników do projektu pn. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestników do projektu pn. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie poinformujemy, iż WOLNE MIEJSCA pozostały w następujących Pakietach:

Rekrutacja uzupełniająca do projektu została wydłużona do dnia 1 marca 2019. Informacje szczegółowe o sposobie zgłoszenia się do projektu można znaleźć pod adresem:

Studenci Instytutu Ekonomicznego biorący udział w projekcie pn. "Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sącz”, rozpoczęli realizację 3-dniowych wizyt studyjnych w firmie Newag Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu realizuje projekt pt. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Celem projektu jest poprawa sytuacji studentów PWSZ w Nowym Sączu na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji pożądanych przez pracodawców. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 1 303 143,39 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 230 329,13 zł.

Uczestników do projektu pn. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkich Państwa zapraszamy do biura projektu:

Podkategorie