Dyscyplina naukowa:

zdj kadra

Zakład: Zarządzania
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie kierunkowe

Ukończone studia: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze

Zarządzanie i marketing, Wyższa Szkoła Biznesu NLU w Nowym Sączu, mgr, dyscyplina ekonomia i finanse;

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych;

Pedagogika, Uniwersytet Jagielloński, studia podyplomowe;

Public Relations, Uniwersytet Jagielloński, studia podyplomowe.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania z pogranicza ekonomii i turystyki. Badania prowadzone z zakresu turystyki i rozwoju lokalnego w turystyce.

Dorobek publikacyjny i badawczy

1. Bonarska-Treit A., Rechul H., Turystyka szansą poprawy konkurencyjności regionu”, [w:] Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. pod red. A. Harańczyk Wydawnictwo Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2011;

2. Bonarska-Treit A., W. Niemiec, Wybrane problemy Agroturystyki”, [w:] Transgraniczna turystyka ekologiczna szansą rozwoju regionu Sądeckie Zeszyty Naukowe TOM 2 pod red. M. Reichela, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2012;

3. Turystyka szansą rozwoju lokalnego, [w:] Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 307, pod red. J. Sokołowski, G. Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013;

4. Bonarska-Treit A., Marcisz J., Sytuacja kobiet powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka w świetle badań empirycznych, [w:] Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych, pod red. R. W. Włodarczyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra teorii Ekonomii 2015;

5. Bonarska – Treit A. , Sadowska S., Znaczenie fundacji w społeczeństwie na przykładzie Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji, Studia Ekonomiczne Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko Nr2/2019 (4), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2019.

Pełnione funkcje oraz przynależność do organizacji naukowych i społecznych

Opiekun Akademickiego Koła Turystycznego „Kuklik”;

Opiekun studenckich praktyk zawodowych;

Przewodnik Turystyki Górskiej, Przodownik Górski Beskidzki w o/Beskid w Nowym Sączu;

Osoba odpowiedzialna za współpracę z Nowosądecką Izbą Turystyczną;

Osoba odpowiedzialna za współpracę z koordynatorem regionalnym programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Prowadzone przedmioty

podstawy ekonomii;

teoria ekonomii;

marketing w biznesie;

zarządzanie strategiczne.

Zainteresowania "pozanaukowe"

czytanie książek o tematyce fantasy,

podróże, chodzenie po górach.