Dyscyplina naukowa: Nauki prawne

zdj kadra

Zakład: Administracji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie kierunkowe

Dziedzina: Nauki społeczne, Dyscyplina: Nauki prawne

Dr Wojciech Fill studia prawnicze ukończył w roku 2001 na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaś w 2008 r. na tym samym Uniwersytecie obronił rozprawę pt. „Prawnofinansowe instytucje stosowane w zakresie ochrony środowiska”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Zainteresowania naukowe

Dorobek naukowy koncentruje się w obszarze wybranych aspektów prawa finansowego, cywilnego i administracyjnego – ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień: prawa dotacyjnego i budżetowego, proceduralnych aspektów stosowania opłat publicznych oraz materialnoprawnych regulacji podatkowych.

Dorobek publikacyjny i badawczy

1. „Kolizja wartości konstytucyjnych na tle wybranych regulacji nieodpłatnej dostawy w podatku od towarów i usług”, Wyd. Temida 2, Białystok 2010,

2. „Nowa hipoteka” jako instrument poprawy społeczno-gospodarczej efektywności zabezpieczania wierzytelności”, Wyd. Oficyna Wydawnicza AFM, 2013

3. „Prawnofinansowe konsekwencje wprowadzenia stanu nadzwyczajnego”,

Wyd. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 2(926), Kraków 2014

4. „Transformacja podatkowych regulacji prawa holdingowego w Polsce” (w:) Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 362 pt.: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, T. Kocowski, K. Marak (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, WROCŁAW 2014, ISBN 978-83-7695-450-9,

5. „Charakter prawny tzw. płatności z budżetu środków europejskich” (w:) „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”, J. Gliniecka (red.), A. Drywa (red.), E. Juchniewicz (red.), T. Sowiński (red.), Wyd. CeDeWu.PL, Warszawa 2017, ss. 31-42, ISBN 978-83-7556-960-5

6. „Prawnofinansowy status Agencji Nieruchomości Rolnych”, Studia Prawnicze 2017/1, PL ISSN 0039-3312

7. „Kilka uwag o naturze prawa pierwokupu gminy”, Świat Nieruchomości 2017/2 ISSN 1231-8841

8. „Pojęcie dotacji w świetle wykładni art. 121 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej” (w:) Kierunki zamian w administracji publicznej, W. Fill (red.), M. Mędrala (red.), A. Mituś (red.), C.H. Beck 2018, ss. 169-179, ISBN 978-83-812-8162-1

9. Beneficiary of the EU Grants in Theory and Practice Financial Law / Wojciech FILL // W: The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : (Conference Proceedings) / eds. Petr Mrkývka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan. - Brno : Masaryk University, 2018. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica : editio scientia ; vol. 636). - S. 536-549. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-210-9086-6 ; 978-80-210-9087-3

10. Charakter stosunków prawnofinansowych w ramach płatności bezpośrednich Unii Europejskiej”, (w:) Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko, Nr 2/2019 (4)

Pełnione funkcje oraz przynależność do organizacji naukowych i społecznych

Członek Uczelnianej Komisji Statutowej.

Prowadzone przedmioty

· Prawo finansowe

· Prawo podatkowe

· Postępowanie podatkowe

· Prawo administracyjne

· Prawo zamówień publicznych

- Prawo spółek handlowych

Zainteresowania "pozanaukowe"

Pianista kameralista specjalizujący się w wykonywaniu twórczości kompozytorów klasycznych i romantycznych.

W wolnym czasie uprawia biegi długodystansowe oraz jeździ na snowboardzie.