Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu ( obecnie zarządzanie i jakość)

zdj kadra

Zakład: Zarządzania
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie kierunkowe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania- kierunek Zarządzanie i Marketing- tytuł magister inżynier

Kurs: Total Quality and Human Resources Management- Uniwersytet w Coimbrze, Portugalia

Studium Przygotowania Pedagogicznego w Krakowie przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, stopień naukowy doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności zarządzaniu kapitałem ludzkim oraz zarządzaniu informacją i komunikacją.

Dorobek publikacyjny i badawczy

  1. Gawron, I. (2014). Restrukturyzacja zasobów kadrowych a patologie w organizacji. W: R. Borowiecki i J. Kaczmarek, (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych. Modele- metody-procesy. Kraków: Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  2. Gawron, I. (2016). Rola zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwie, Marketing i Rynek, 7/2016, PWE.
  3. Gawron, I., Kucharska, M. (2017). Management of multicultural teams – selected issues, Slovak Scientific Journal -Management: Science and Education, Volume 6 N.2.
  4. Gawron, I. (2017). Kultura organizacyjna a komunikacja i współpraca w organizacjach wielokulturowych. W: I. Gawron, T. Myjak, (red.), Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia. Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe PWSZ.
  5. Gawron, I. (2018). Menedżer w kształtowaniu innowacyjnego przedsiębiorstwa W: E. Stroińska, M. Gerega (red.), Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach. Od teorii do praktyki, Przedsiębiorczość i Zarządzanie. ISSN 2543–8190, tom XIX, zeszyt 8, część 1. Łódź- Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
  6. Gawron, I., Ziółkowski, S. (2018). The role of trust in a knowledge-based economy, W. Sroka, J. Kurowska-Pysz, Ł. Wróblewski & J. Klieštiková (Eds.) New Trends in Management: Regional and Cross-border Perspectives, First published 2018, Published by London Scientific Ltd, London.
  7. Gawron, I. (2019). Kształtowanie zaangażowania i zaufania pracowników w organizacji W: I. Gawron, T. Myjak, (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce. Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe PWSZ.
  8. Gawron, I., (2019). Uwarunkowania współpracy zespołowej, W: A. Bazan-Bulanda, F. Bylok, A. Kwiatek (red.), Człowiek w organizacji-nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
  9. A. Bonarska –Treit, I. Gawron, J. Marcisz. (2021). Zarządzanie czasem przez studentów PWSZ w Nowym Sączu w dobie pandemii Covid-19.  „Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko” Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe PWSZ.
  10. I. Gawron, B. Mikuła, Wprowadzenie do zarządzania. Rozwój, funkcje, koncepcje, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2020, ss. 200, ISBN 978-83-65575-64-7.

Pełnione funkcje oraz przynależność do organizacji naukowych i społecznych

- Opiekun Koła Naukowego „ Marketer” od 2002 roku

- Członek instytutowej Komisji ds. ocen pracowniczych od 2013 roku

- Kierownik Studiów podyplomowych „ Zarządzanie zasobami ludzkimi” od 2015 roku

- Kierownik zespołu ds. tworzenia kierunku studiów- „Zarządzanie”

- Członek instytutowego zespołu do spraw promocji

- Członek Rady Redakcyjnej Czasopisma Naukowego Instytutu Ekonomicznego PWSZ

Prowadzone przedmioty

Zarządzanie

Zarządzanie firmą

Zarządzanie informacją i komunikacją

Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa

 Pozyskiwanie i rozwój zasobów ludzkich

Zainteresowania "pozanaukowe"

Podróże

Taniec towarzyski