Dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja

 dsc2793

Zakład: Administracji
Kontakt: mjasinski@pwsz-ns,.edu.pl

Wykształcenie kierunkowe

dr inż., nauki techniczne informatyka, 2014

wg nowy klasyfikacji: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

Ukończone studia:

studia podyplomowe /AGH Kraków/ Metody statystycznej analizy danych/2021,

studia doktoranckie /WAT Warszawa /2010,

studia podyplomowe /Uniwersytet Rzeszowski/ Zarzadzanie Oświatą/2007,

studia magisterskie /AGH Kraków/ Informatyka/1991,

studia magisterskie /Politechnika Krakowska/ Inżynieria Lądowa/1987.

Zainteresowania naukowe

rachunek prawdopodobieństwa,

złożone modele stochastyczne,

języki programowania,

metody statystyczne,

grafika komputerowa,

bazy danych,

algorytmika i struktury danych

Dorobek publikacyjny i badawczy

1. Jasińska A. Jasiński M., Programowanie liniowe w ujęciu komputerowym – Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego, PWSZ, Nowy Sącz, 2005

2. Rozdział: The hidden Pert Model;  w monografii: Information Systems Architecture and Technology: Selected Aspects of Communication and Computational Systems (A. Grzech, L. Borzemski, J, Świątek, Z. Wilamowska - eds.); Marek Jasiński, 2014 Wrocław, ISBN/ISSN: 978-83-7493-856-3

3. Jasiński M., Połomski T., Dostęp do informacji publicznej w społeczeństwie informacyjnym, Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko, PWSZ Nowy Sącz 2018.

4. Jasińska A., Jasiński M., Analiza porównawcza poziomu rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce [w] Studia Ekonomiczne Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko Nr 1/2018 (2), Wydawnictwo NOVA SANDEC s.c, . Nowy Sącz, 2018

5. Jasiński M., Obliczanie czasu realizacji przedsięwzięcia w zmodyfikowanej sieci PERT [w] Studia Ekonomiczne Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko Nr 1/2020 (5), Wydawnictwo NOVA SANDEC s.c, . Nowy Sącz, 2020.

Pełnione funkcje oraz przynależność do organizacji naukowych i społecznych

Opiekun praktyk studentów Informatyki Stosowanej Instytutu Technicznego

Prowadzone przedmioty

Badania operacyjne i statystyka

Statystyka medyczna

Statystyka w dietetyce

Statystyka z elementami ekonometrii

Podstawy informatyki i technologie informacyjne

Zarządzanie informacją i bazami danych

Projektowanie serwisów internetowych i grafika komputerowa

Zainteresowania "pozanaukowe"

Infrastruktura drogowa i kolejowa, architektura, astronomia