Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse

zdj kadra

Zakład: Ekonomii i Finansów
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie kierunkowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, stopień naukowy: doktor nauk ekonomicznych,
dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Zainteresowania naukowe

Moje zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół problematyki kosztów produkcji w warunkach strukturalnej inflacji kosztów. Uczestniczyłam w badaniach naukowych nad finansami gospodarki polskiej, dotyczącymi analizy procesów inflacyjnych w Polsce na tle kryzysów gospodarczych i społecznych. Ponadto przedmiotem moich zainteresowań były studia nad kredytem bankowym, a efektywnością gospodarcza i sytuacją finansową podmiotów gospodarczych. Realizacja tych zagadnień miała miejsce poprzez artykuły naukowe i badania statutowe. Z uwagi na moje zainteresowania koncentrujące się wokół problematyki pieniądza, bankowości i zarządzania finansami posiadaną wiedzę wykorzystywałam w zarządzaniu spółkami gminnymi, spółdzielniami oraz Spółkami
Skarbu Państwa, poprzez prace w radach nadzorczych tych podmiotów (jako przewodnicząca lub zastępca przewodn.). Ponadto swoją wiedzę weryfikowałam w pracy na rzecz Firmy Konsultingowo-Audytorskiej "TADEO" zajmującej się badaniem sprawozdań finansowych i świadczeniem usług w zakresie rachunkowości.

Dorobek publikacyjny i badawczy

1. J. Juza (2013) Płynność w sektorze bankowym (Lwowski Instytut Bankowości Narodowego Banku Ukrainy), w monografii, Rozwój systemu finansowego w krajach Europy środkowo-wschodniej, 55-67.

2. J. Juza (2012) Wypłacalność w sektorze bankowym, w: M. Reichel (red.) Polska gospodarka i polskie społeczeństwo w okresie kryzysu, wyd. PWSZ w Nowym Sączu, 146-158.

3. J. Juza (2012) Ryzyko operacyjne w działalności banku, w monografii, Rozwój systemu finansowego w krajach Europy
środkowo-wschodniej (Lwowski Instytut Bankowości Narodowego Banku Ukrainy), 44-55.

4. J. Juza (2009) Czynniki ekonomiczne kształtujące poziom depozytów banku komercyjnego, w: M. Reichel (red.) Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku, PWSZ w Nowym Sączu, 192-203.

5. J. Juza (2007) Bankowy Fundusz Gwarancyjny w działalności depozytowej banków, w: K. Surówka (red.)Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego, tom II, PWSZ w Nowym Sączu , 129-146.

6. J. Juza (2006)"Stan i kierunki oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce" w: A. Rybarski (red.) "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego", PWSZ w Nowym Sączu, 31-42.

7. J. Juza (2004) Polski system bankowy w standardach Unii Europejskiej, w: J.Fudaliński (red.) Zarządzanie konkurencyjnością organizacji (wybrane aspekty) PWSZ w Nowym Sączu,107-117.

Publikacje dotyczące: kosztów produkcji, makroekonomicznych proporcji i tendencji rozwojowych kosztów produkcji w Polsce,
strukturalnej inflacji kosztów będącej ogólnym tłem ekonomicznym wzrostu i różnicowania się kosztów produkcji przemysłowej, zjawiska trudnych kredytów, ryzyka kredytowego w transakcjach z osobami fizycznymi, zawarte zostały w Zeszytach Naukowych Akademii Ekonomicznej
w Krakowie. Ponadto współautor monografii "Finansowe mechanizmy nierównowagi", wydanej przez AE w Krakowie.

Prace badawcze: udział w opracowaniu zmian dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w tzw. module menadżerskim pt. Księgowość i finanse,
na prośbę Banku Światowego. Realizacja tematu badawczego dla KBN, Doskonalenie procesu zarządzania szpitalem w warunkach polskich;
system finansowy szpitala.

Pełnione funkcje oraz przynależność do organizacji naukowych i społecznych

członek Senatu w PWSZ w Nowym Sączu (2007-2015)

członek PTE (1998-2012)

Prowadzone przedmioty

Finanse,
Podstawy finansów,
Bankowość,
Bankowa obsługa przedsiębiorstw,
Finanse przedsiębiorstw,
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, 
Rynki finansowe,
Rynki i instytucje finansowe, 
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Instytucje finansowe (od roku akad. 2020/2021)

Zainteresowania "pozanaukowe"

muzyka, turystyka, działalność społeczna