Dyscyplina naukowa: 

zdj kadra

Zakład: Zarządzania
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie kierunkowe

I stopień – (1997-2001) 3,5 letnie studia licencjackie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, uzyskanie tytułu Licencjata.

II stopień – (2001-2003) 2-letnie studia magisterskie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, uzyskanie tytułu Magistra.

III stopień – (2003 – 2006) 3-letnie studia doktoranckie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Studia podyplomowe (2010-2012) 3-semestralne, z zakresu: Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zainteresowania naukowe

Obszar zainteresowań naukowych: zarządzanie zasobami ludzkim, zachowania ludzi w organizacji, zarzadzanie przedsiębiorstwem, zarzadzanie wiedzą w organizacji, edukacja, praca zawodowa, innowacyjność i innowacje. Prowadzone badania:

W latach 2005-2007, temat badań: Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne (I etap).

W latach 2012-2014, temat badań: Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze (II etap).

W roku 2017, temat badań: Innowacyjność w procesach personalnych realizowanych w organizacjach opartych na wiedzy.

W latach 2019-2020, temat badań: Innowacyjne rozwiązania w obszarze personalnym przedsiębiorstw.

Dorobek publikacyjny i badawczy

1. Myjak, T. (2011). Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Toruń : Adam Marszałek.

2. Myjak, T. (2014). Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze. Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

3. Myjak, T. (2017). Innowacyjne aspekty kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. W: I. Gawron, T. Myjak (red.), Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia (s. 51-63). Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

4. Myjak, T (2017). Wpływ cech indywidualnych na zachowania pracobiorców w organizacji. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4, 23-37.

5. Myjak, T. (2018). Determinanty wewnętrznej motywacji do pracy w świetle wyników badań własnych. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 1(47), 125-139.

6. Myjak, T. (2018). Obszary przyszłych zmian w przedsiębiorstwach w percepcji pracowników. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński, nr 52/3, 233-244.

7. Myjak, T. (2019). Kreatywność pracowników w zarządzaniu kapitałem ludzkim w percepcji pracujących studentów. W: I. Gawron, T. Myjak (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce (s. 67-79). Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

8. Myjak, T. (2020). Social and professional adaptation of employees in small enterprises of the Lesser Poland Region. In: M. Dziura, A. Jaki, T. Rojek (ed.), Restructuring management. Models-Changes-Development (p. 147- 155). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa • Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „DOM ORGANIZATORA”.

9. Myjak, T (2020). Specyfika procesów pozyskiwania pracowników w mikro i małych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, Tom XXI, Zeszyt 1, 207-216.

10. Myjak, T. (2020). Innowacyjne rozwiązania antycypowane w procesach personalnych organizacji. W: R. Knosala (red.), Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 2 (s. 69-76). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Pełnione funkcje oraz przynależność do organizacji naukowych i społecznych

W Instytucie/Uczelni:

- Pełnienie funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Kontroli Zarządczej w PWSZ Nowy Sącz od 01.02.2017r – do nadal.

Funkcje w jednostkach/organizacjach zewnętrznych:

- Pełnienie funkcji Promotora Pomocniczego pracy doktorskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od 22.02.2016 - do nadal.

- Pełnienie funkcji członka w Radzie Dyrektorów Personalnych i Rynku Pracy Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan w Krakowie od 2014 roku do nadal.

- Pełnienie funkcji członka indywidualnego w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami w Warszawie od 01.10.2015 do nadal.

- Recenzent w czasopiśmie naukowym „Horyzonty Wychowania” - w roku 2016.

- Recenzent w czasopiśmie naukowym „Przedsiębiorczość Międzynarodowa” - w roku 2018.

Prowadzone przedmioty

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi; Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie; Zarządzanie strategiczne; Zarządzanie i marketing; Gospodarowanie kapitałem ludzkim; Seminarium.

Zainteresowania "pozanaukowe"

Literatura popularno-naukowa, muzyka, podróże, uczestnictwo w spotkaniach grup HR-owych.